Startsida

  Organisation

  Föreningar

  Tävlingar

  Statistik

  Rekord

  Priser

  Utmärkelser

  Arkiv

  Historik

  Gästbok

  Länkar

 

SMÅLANDS

FRIIDROTTSFÖRBUND 

TILLBAKA

STYRELSEMÖTE 2005-12-19

 

Plats: Telefonmöte

Närvarande: Hans Fagher(HF), Arne Olsson(AO), Ove Davidsson(OD), Anders Andersson(AA), Herbert Jobäcker(HJ), Henrik Björkholm(HB) samt AnnLis Hellsten(ALH)

 

§   1        Mötets öppnande samt godkännande av dagordning

Hans Fagher öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Dagordningen godkändes.

§  2        Protokolljustering

Till dagens protokollförare valdes AnnLis Hellsten.

§  3        Skrivelser

Information från valberedningarna för Svenska Friidrottsförbundet och Smålands IF har kommit. Hjälp dem gärna med att få fram en smålänning eller någon från blekinge till respektive styrelse. Kontakta gärna HJ om du undrar över något

§  4        Inbjudningar

Inbjudan till GM inomhus i Borås har kommit, DM i Karlskrona, HJ gör en inbjudan, det har även gått ut en inbjudan till VDM i Jönköping

§  5        Rapporter

HF meddelar att Torsten Carlius har avlidit. Beslut att: sätta in 2000kr på förbundets fond till minne av honom. 

§   6        Svenska Friidrottsförbundet

Det har skett lite nyanställningar inom Svenska friidrottsförbundet

§   7        FC Växjö

Kallelse till  Blekinge friidrottsförbunds årsmöte har kommit från småland representerar Hans Fagher, Ingela Nilsson, Cai Bolö. Ingela Nilsson jobbar med en handlingsplan gentemot föreningarna

§   8        Ledarkonferens 11-12/11

Många långa diskussioner angående JDMs vara eller icke vara. Hur gör man i framtiden                                                                             

§  10        Tävlings- och veterankommittén

Hela DM programmet är ej klart många olika förslag diskuterades. ALH jobbar vidare

§ 11        Ungdomskommittén

Matchen 17 år: Helt klart med Malmö men ej fått bekräftat från Danmark ännu. Angående Gislavedslägret i Smålandsidrottens regi för 14-15åringar så avvaktat vi inbjudan. Ett mycket bra år har det varit

§  12        Utbildningskommittén

Glädjande med en utbildning i Västervik 14 januari det kan bli över femton deltagare. Handslaget ger mindre nästa år men det har varit mycket positivt ekonomiskt med detta stöd

§ 13        Hemsidan Smålands friidrott

Sköts ypperligt av Stefan Carlsson. Bara positivt beröm

§  14        Anläggningskommittén

Ljungby avancerar. ALH ska till Västervik den 4 januari för fortsatt arbete.

§  15        Statistikkommittén

Fortsätter sitt arbete                                                                            

§  16        Finanskommittén

Hans Fagher meddelar att ekonomin verkar hamna på plus 40000

§  17        Körschema årsberättelsen mm

HJ vill ha in allt till årsberättelsen så snabbt som möjligt                                              

§  18        KP Herbert Jobäcker

HJ kommer snart med ett utskick till alla föreningar

§ 19        Övriga frågor

Beslut att: Gratulera Johanna Nilsson med ett stipendie på 5000kr, Arne Olsson reserverade sig mot summan

Bästa kastarflicka: Mikaela Wieslander

Specialmärket: Aktiv: Johanna Nilsson Ledare: Jan Sandberg, Ingela Nilsson, Peter Fritz, Roger Didrik, Roland Gustavsson, Gun Rothén samt Gaspar Balogh

§ 22        Nästa möte

17 februari i Hultsfred

§ 23        Mötets avslutning

Hans Fagher avslutade mötet och vi önskade varandra God Jul och Gott Nytt År

Vid protokollet:                                                          Justeras:

 

…………………………………. ………………………………………..

AnnLis Hellsten                                                         Hans Fagher