Styrelsemöte, 10 nov 2006, Kalmar
Inlagt i Ledar- och Regionkonferensen

Närvarande: Hans Fagher, Värnamo, AnnLis Hellsten, Oskarshamn, Arne Olsson, Hovmantorp, Ove Davidsson Alvesta, Tommy Ursby, Växjö, Anders Andersson, Skeppshult.
Dessutom kommittéledamöterna Ronny Krönvall, Värnamo, Kettie Gustavsson, Skruv samt Thomas Borglin, Värnamo.

Ej Närvarande: Zanne Bogeman, Nässjö.

§ 1. Mötets öppnande
Ordf. Hans Fagher hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2. Protokolljustering
Protokollet från styrelsemötet den 13e sept. hos Tommy Ursby justerades och godkändes.

§ 3. Ankomna skrivelser och Rapporter
Hans Faagher presenterade ett antal skrivelser.

Centrala tävlingar
Sävedalens AIK kommer att arrangera Stafett-SM 2008.
Terräng-SM 2007 kommer gå i Halmstad den 28-29 april.
GE-galan, IAAF:s internationella gala den 20 febr. går i Stockholm. Inomhusgala. Arrangörer är Hässelby SK och Spårvägen FK.
DM-galan int. IAAF-gala kommer att gå av stapeln den 7 aug. i Stockholm.
OSLO-galan går den 15 juni.
Gala i Paris den 6 juli.
Gala i Rom den 13 juli.
Gala i Zürich den 7 sept.
Gala i Brüssel den 14 sept. samt i Berlin den 16 sept.

Undert. rapporterade
Svenska FIF har genom ett brev till Götalandsregionen styrelse meddelat att man tycker att Regionerna ej har något berättigande. Man föreslår att det arbete som regionen gör med serieverksamhet och tävlingar i stället görs av någon förening.
Svenska FIF har genom Daniel Bergin kallat styrelsen i regionen till ett möte i Stockholm den 12 december. Tre man kommer åka upp till detta möte för att diskutera om vad som skall hända med Götalandsregionen.
Vårt styrelsemöte var helt emot ”Svenskans” förslag och uttalade sitt stöd för att regionen behövs i sin nuvarande form.

§ 4. Tävlingskommitén
AnnLis Hellsten och Anders Andersson meddelade att tävlingsprogrammet i stort är klart.
IK Sisu och Eksjö Södra IK kommer att dela på Stora DM den 4-5 aug.
Distriktsmatch 17 år arrangeras i Holbäck, Danmark den 23-24 juni.

§ 5. Statistikkommittén
Kettie Gustavsson rapporterade att man behöver fler som hjälper till med statistiken. Hon har pratat med Peter Fritz, Nässjö. Man skall försöka få honom att börja hjälpa till.
Vidare meddelade hon att Smålandsbästa är på gång. Den kanske blir klar till februari.

§ 6. Utbildningskommittén
Arne Olsson rapporterade att läget beträffande utbildningen är under kontroll. Nästa redovisning kommer i december.
Arne berättade vidare att han bokat på Ljunga Park konferenshotell, Sävsjö, lokal för årsmötet 3 mars 2007.

§ 7. Anläggningskommittén
Tommy Ursby rapporterade att man har fortsatt kontakt med Råslätt angående idrottsplatsen.

§ 8. Veterankommittén
Ordf. Ronny Krönvall rapporterade att han tillsammans med Sven.Eric Martinsson, Huskvarna åker till SvFIF:s Veterankonferens den 18-19 november.
Vidare meddelade Ronny att Veteran kommittén står bakom att arrangera VDM i Viktkastning 2007. Önskemålet är även de aktivas Man har också diskuterat veteranrekord när det gäller 10000 m landsväg och halvmarathon. Ronny vidare: Banan måste vara kontrollmätt av en godkänd banmätare. Ett protokoll på att banan kontrollerats måste finnas. Feltolerans är bara en promille. Höjdskillnaden vid start och mål får inte vara mer än en meter.
Sven-Eric Martinsson skall tillfrågas om han vill trycka ett häfte med veteranrekord för 2006.

§ 9. Hemsidan
Stefan Carlsson Jönköping, som är ansvarig för Smål. FIFs hemsida har uttryckt önskemål om att bli entledigad från detta uppdrag. Förslag till efterträdare är: Markus Andersson Högby IF och Torsås (Tillagt: Påryd ska det vara). Han studerar f. n. i Gävle.

§ 10. K.P. Kanslisten Herbert Jobäcker
Enligt uppgift från Herbert rapporterar Kettie att man ligger långt framme med årsberättelsen. Alla som har något att skriva uppmanas att inkomma så snabbt som möjligt före jul till kansliet.

§ 11. Valberedningen
Thomas Borglin tillfrågade tilltänkta kandidater till styrelsen. Han fick klart med dessa utom ordförandekandidat, som är svårt. Kan någon komma med förslag till honom är han tacksam.

§ 12. Mötets avslut
Då inget mer fanns att behandla förklarade Hans Fagher mötet avslutat. Vid protokollet, dag som ovan

Ove Davidsson, prot.sekr. Justeras: Hans Fagher ordf.