Protokoll fört vid telefonmöte med Smålands FIFs styrelse 19 juli 2007

Närvarande: Hans Fagher, AnnLis Hellsten, Arne Olsson, Zanne Bogeman, Anders Andersson samt Tommy Ursby

Styrelsen beslutar härmed att utöka herr- och damlagsfinalen till åtta lag.
Orsak att främja friidrotten samt att Villstad har åtta banor och kan välkomna åtta lag. Anders Andersson kommer tillsammans med Herbert Jobäcker att inbjuda berörda lag.

AnnLis Hellsten meddelar att då Ove Davidsson förlänger sin utlandsvistelse så går det bra att kontakta AnnLis vid frågor som berör medaljer.

Vid protokollet: AnnLis Hellsten
Justeras: Hans Fagher