SAMMANFATTNING / PROTOKOLL FRÅN TÄK:S PLANERINGSMÖTE
071014 I VÄRNAMO

Närvarande:
AnnLis Hellsten / Ordf
Tommy Ursby
Rolf Inge Torstensson
Hans Fagher
Anders Andersson/ Sekr


1. DM-regler vid DM inlagt i annan tävling.
Till final vid sådan tävling går :

Hopp och kast: 8 deltagare. Om det av dessa är någon eller några som inte är från Smålandsklubb plockas ytterligare deltagare med så att det i finalomgångarna finns 8 Småländska deltagare.
Löpning: I final där bara 6 eller 8 deltagare kan medverka pga av banornas beskaffenheter ( 100, 200, 300, 400, 80/100/110mHäck, 300/400mHäck) deltar bara de 6/8 bästa deltagarna oavsett vilka distrikt man representerar. Placering i DM får om så behövs avgöras genom tider från 1. finalheat och 2. tider från försöksheat alt. B-final. Inga rena extra Smålandsfinaler genomförs.

2. Frågan kring vissa arrangemangs ”lönsamhet” har disskuterats tidigare och även kommit upp till årets planeringskonferens. TÄK anser att det är rimligt att man som arrangör inte ska behöva skjuta till pengar från föreningskassan för att betala plaketterna vid vissa ”små” DM-arr.
TÄK föreslår därför att SmFIF står för kostnaden för plaketter till följande tävlingar: Mångkamps DM – alla klasser och 5000 m och 10000 m alla klasser.

3. TÄK beslutar att mångkamps DM hålls som öppet DM

4. Ansökan om att arr. Terräng – DM ska vara insänd till förbundet senast dagen innan planeringskonferensen i Nov. Datum för Terräng.-DM 2008 är satt till 19/4
1. sökande har redan inkommit (Anderstorps OK).
Vid denna tävling ingår inte långa banan 8 km damer och 12 km herrar. Dessa distanser läggs som en hösttävling. Arrangörsskap till detta sökes.

5. Grenprogram vid DM tävlingar för 13-14-15-16-17-19 ska vara samma som grenprogram för GM och SM tävlingar i respektive ålder. Dock utgår 200/300/400 m inomhus eftersom det i Småland inte finns godkänd arena.

6. Beslut om åldersklasser för stafetter för ungdomar.
12 - 13 år,
14 - 15 år
16 - 17 år
Ett lag i tex. 14 - 15 årsklassen kan bestå av enbart 14 åringar. Däremot kan inte en 13-åring delta i 14-15 års klassen.

7. DM- VDM halvmaraton. Arrangör sökes men tävlingsdatum får inte vara 1/5.

8. Kvalmatch i Lag-DM utgår. Alla anmälda lag deltar i Finalen.

9. Lag-UDM. TÄK föreslår att det vid planeringskonferensen diskuteras dels om nya former för lagtävlingen och dels om man ska ha 2 kvalomgångar. TÄK anser att grenar som finns med i försöksomgångarna också ska finnas med i Finalen. Det kan ju annars vara så att en lagdeltagare som är med i kvalet och bidrar till att laget går till final sedan inte får representera klubben eftersom den grenen inte finns med.

Vid protokollet
Anders Andersson