Anteckningar från statistikkommitténs möte vid ledarkonferensen i Värnamo 17 nov.

Närv: Kettie Gustavsson, Anders Grönvall och Bo Björkholm.

Vi önskar alltid en resultatlista från alla tävlingar. Den ska vara skriftlig! Mail, fax eller post.
Det är enklast om vi får den digitalt (E-post)!
Det räcker INTE att publicera listan på klubbens hemsida! Vi kan inte leta efter alla resultatlistor.
Listan ska alltid innehålla: Arrangör, datum och plats. Se minnesanteckningar för resultatlista.
Den ska också alltid innehålla redskapsvikter vid kast. Häckhöjder vid häck. Vinduppgifter i sprint och plankhopp. För ”godkända” resultat krävs vindmätning. Man kan inte generellt sätta godkända vindar om man inte har vindmätare!

Vid sanktionerade skoltävlingar ska deltagarna ha klubbtillhörighet i resultatlistan. Ingår i kravet för sanktion!

Statistikkommittén önskar att klubbarna sänder in sina egna resultat sammanställningar
samt foto till Smålandsbästan så snart som möjligt!

Vi önskar också att fel som hittas i webstatistiken påtalas, så det hinner rättas innan den tryckta versionen ges ut. Detta måste ske senast i december!!

Statistikkom.