Protokoll fört vid telefonsammanträde med Smålands friidrottsförbunds styrelse, den 2 jan. 2008, kl 20,00.

Närvarande var: Hans Fagher, Värnamo, ordf; Arne Olsson, Hovmantorp; AnnLis Hellsten, Oskarshamn; Zanne Bogeman, Nässjö; Tommy Ursby, Växjö; Anders Andersson, Skeppshult; Herbert Jobäcker, Huskvarna, kanslist; Ronny Krönvall; Värnamo, ordf i veterankommittén; Ingela Nilsson, FC Växjö; Kettie Gustavsson, Skruv, ordf i statistikkommittén samt undertecknad, Ove Davidsson, Alvesta, som valdes till att protokollföra mötet.

Hans Fagher hälsade alla välkomna och önskade ”god fortsättning”, samt förklarade mötet öppnat.

Protokolljustering. Inget protokoll från tidigare möten var ojusterat.

FC Växjö. Ingela Nilsson rapporterade från FC-t bl.a. om ”idrottslyftet”. Föreningar har möjlighet att ansöka om bidrag till sin verksamhet från ”Idrottslyftet”.

Tävlingskommittén. AnnLis och Anders A rapporterade från denna kommitté. Fortfarande saknas arrangörer till flera DM, bl.a. stora sen-DM och ungdoms-DM 14,13,12 plus stafetter i ungd 13. Fråga har gått till Eksjö SIK betr.stora DM, men inget är klart. Arrangören bör helst vara mitt i Småland.
Hans Fagher kom med förslaget att man kanske skulle erbjuda arrangörsbidrag på 10.000:- för att ta ett arrangemang av stora DM. Mötet var enigt i detta förslag.
Stora inomhus skall gå i Blekinge, närmare bestämt i Karlskrona den 16-17 febr. och arrangeras av KA2 IF. Undertecknad svarar för medaljutskicket till detta DM-arrangemang.
Kontrollanter till kommande arrangemang fram till april: IDM mångkamp, IJDM, IUDM 17-16, i Växjö den 5-6 jan. utsågs Peter Fritz, Nässjö för lörd. den 5 och halva sönd. kontr. resterande halva på söndag blir Anders Nykvist, Tranås
Den 19 jan. i Växjö: IUDM 15, 14,13, 12 på 800m, 1000m, tresteg, stav . Kontrollant där blir Tommy Ursby, Växjö.
Kontrollant vid stora inomhus-DM i Jönköping blir den 20 jan. Ronny Krönvall, Värnamo,
Vid stora IDM i Karlskrona den 16-17 febr. skall AnnLis Hellsten och Ronny Krönvall vara kontrollanter.l
Den 23 febr. IUDM 15.14.13.12 i Växjö. Här skall Kettie Gustavsson, Skruv vara kontollant.
Vid terräng-DM den 19 april, som avgörs i Anderstorp blir Anders Andersson, Villstad kontrollant.

Ungdomskommittén. Zanne Bogeman, Näxxjö, ordf. i kom. Rapporterade: Inomhus-GM för 13-14-åringar skall gå i Linköping GIF:s regi och Östergötlands FIF:s den 15-16-mars 2008.
Ungdomsmatchen mot Sjelland-Skåne skall avgöras i Hässleholm.

Utbildningskommittén. Ordf. Arne Olsson rapporterade att han ser till att priser och pokaler, som skall utdelas vid årsmötet blir graverade.
Priset till bästa kastarflicka beslöts utdelas till Anna Wessman, IFK Växjö. Kampen stod mellan henne och Rebecka Kvist, Alvesta, men Anna någon bättre placering vid Finnkampen och därtill 6-a vid JEM 19 år enligt Herbert. Pokalen alltså skänkt av Rune Ohlsson. Alvesta.
Arne Olsson uppmanar att de som önskar logi i Ljungby i samband med årsmötet måste meddela detta till honom. Årsmötet kommer att vara på hotel Terraza i Ljungby den 1 mars

Hemsidan. Marcus Andersson har nu flyttat tillbaka till Småland, Det betyder att det blir lättare för honom att arbeta med hemsidan.

Anläggningskommittén. Tommy Ursby hade inget att rapportera.

Statistikkommittén. Kettie Gustavsson rapporterade att man håller på med att redigera uppgifterna angående Smålandsbästalistan. Den skall vara klar den 23 jan.
Vidare meddelade hon att alla i kommittén kommer att vara kvar även 2008.

Veterankommittén. Ronny Krönvall rapporterade att han nu har lagt in 22 tävlingar på veterankommitténs hemsida.

Finanskommittén. Hans fagher meddelar att budgeten hålles.

Körschemat till årsmötet. Diskuterades verksamhetsberättelsens framsidas utseende. Beslöts att man ska ha en bild på IFK Växjös stafettlag där även Carolina Klüft är med = förslag från Herbert.

Beslöts att Smålands FIF:s förtjänstplakett skall utdelas till följande personer: Reino Thapper, Målilla-Mörlunda SK; Bengt Hesslekrans, OK Njudung; Åke Persson, Väckelsångs IK och Johnny Klüft, IFK Växjö.

Hans Fagher avslutade styrelsemötet och tackade för visat intresse. Kl. var då 21,06.

Vid protokollet dag som ovan
Ove Davidsson
Mötessekr.