Minnesanteckningar.

              Veteran kommitté möte       

 

Smålands friidrottsförbund    

Lördag 8 juni  2013  kl 10.00 – 14.00   i Oskarshamn

 

I samband med Veteran DM

I Oskarshamn.

Närvarande ledamöter är :

Ingvar Ellbring, Sven Erik Martinsson , Annlis Hellsten ,

och Ronny Krönvall.

 

 

§   1  ..  Veteran cupen 2013.  efter 1 omgång har Växjö LK flest starter

 

§   2 ..   Veteran tävlingar internationellt ..2-11 aug World Masters Game i Torino

 

§   3  ..  Veteran kommittén 9 mars 2013. 

 

§   4  --  Styrelsemöte  23 april 2013.

                                                                              

§   5  --  Nya regler som berör Reklam och Spjut för ungdomar.

 

§   6 ..   Inne Rekord ska kompletteras med Inofficiella resultat på nätet.

 

§   7 ..   Pappers varianten av veteran statistik kommer nästa år.

 

§   8 ..  Rapport från Peter Hackenschmidt att nya mångkamps resultat är uppdaterade

 

             av Ove Edlund,  Ronny ska skriva in de omräknade resultaten på nätet.

 

§   9 ..  Ronny upplyser om nästa möte vid ledardagarna i oktober.

 

            Vid pennan Ronny Krönvall.