Rapport från vårat Årsmöte i Växjö

22 mars:
Idag har vi haft årsmöte på Quality Hotel i Växjö med 35st närvarande personer, betydligt fler än fjolårets 21st, dock mindre ökning i antal klubbar, från bottenrekordet 11st till nu 13st. Efter smörgås/kaffe från 10.15 inleddes mötet kl. 11.00 efter en kort parentation för bl.a. Bengt Thaung, som ni kan läsa om i Verksamhetsberättelsen (s 34). Inga konstigheter med upprop, röstlängd, föredragningslista och utlysningen av årsmötet. Allan Svensson, Kalmar utsågs till mötesordförande medan vår sittande sekreterare Markus antecknade, Kalmartjejerna "Bettan" och Suzanne blev justerare & rösträknare. Den omfattande verksamhets-berättelsen bläddrades lite snabbt igenom och godkändes efter tilläggen/rättelserna att M40:2an Johan Cardell i Veterancupen (s. 13) representerar IK Sisu och Växjömaran får nöja sig med att kallas "en av landets största" (s. 18) då två andra lopp nu har passerat Växjö o Gtbg deltagarmässigt. För det ekonomiska resultatet 2017 (+89 tusen mot budget +90) gick Markus igenom lite extra historik och lyfte fram ett gäng poster som skiljt sig lite mer mot budgeten. Ekonomin godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet, i linje med revisorns rekomendation.


Pristagare och mottagare: Maria/WSK, Matilda Elfgaard, Fanny Roos, Mikael Storm, Calle Nilsson/Högby IF, Mikael Bäcklund, Michael/Jkpg, Peter/IK Sisu.

Där pausades årsmötet för prisutdelning där det var positivt att fyra aktiva var på plats och tog emot sina pris själva, Fanny Roos, Matilda Elfgaard, Mikael Storm och Mikael Bäcklund. Därtill några inom veterancupen, annars förenings-representanter, men flera priser gick också till föreningar.

Fortsatta årsmötesförhandlingar där vi nu gick in på den större punkten 10a, behandling av verksamhetsplan 2015. Först ut var UC Småland med Michael, Ingela, Ari och Peter berättade om vårat projekt, utbildningar och läger, nya löparprojektet i projektet, slog ett slag för hemsidan www.uc-smaland.se Lite frågor och diskussion fick vi också. Utförligare anteckningar kommer i protokollet. Därefter gick vi vidare till ungdoms-kommittén där Patrik presenterade kommitténs ledamöter där alla tre är ganska nya, berättade lite kort om GM inomhus som de precis genomfört och lite planer framöver. Ronny och Markus fattade sig ganska kort angående veteran- och statistikkommittén. Tävlingskommitténs plan 2015 tog däremot lite mer tid i anspråk då några DM-tävlingar saknade datum och arrangörer, vissa löstes under mötet och ligger nu i tävlingsprogrammet 2015 medan några återstår.

Verksamhetsplanen godkändes och vi gick vidare till styrelseförslag och motioner, där styrelsen på mötet kvällen innan satte ihop ett styrelseförslag på höjda anmälnings-avgifter vid DM. Efter lite diskussion och ändring av arena 15-17år till 60kr godkändes det. Inga motioner hade inkommit. Även vid förslaget på service-avgift där veterantillägget har sänkts och senare budgeten 2015 (+23 tusen) blev det lite diskussion, men båda dessa godkändes utan någon ändring.

Paus för lunch kl. 12:50 - 13:45 där det bjöds på lasange med tomat, fetaost och blandad sallad, samt kaffe och kaka. En mjukglassmaskin fanns också tillgänglig.

Mötesförhandlingar igen där nu ett antal personval återstod på dagordningen. Först ut tyngsta posten, SmFIFs ordförande, där AnnLis planerat att avgå men valberedningen inte lyckats få fram någon annan kandidat. Ingen ny föreslogs nu heller på årsmötet, och efter en liten stund meddelade AnnLis att hon kunde tänka sig att ställa upp ett år till, och blev då raskt omvald. Valberedningen saknade även förslag på ersättare i styrelse för Tommy Dahlbom, lite tystnad blandad med lite diskussion och förslag mot olika personer, bl.a. Calle Nilsson som efter att tveksamt skruvat lite på sig meddelade att han ställde upp, och blev då vald. Sen flöt det lättare på med omval av Patrik (som även tar ungd.ansvarig-rollen efter Tommy) och Maria i styrelsen, liksom revisorn Leif plus suppleant Dennis.

En nyhet i år var val av ny valberedning, där klubbarna nu står uppsatta på en länsvis turordningslista med uppdrag att utse varsin kandidat, detta enligt beslut på fjolårets årsmöte. Först ut är Ljungby FIK för kronoberg, Oskarshamns SK för Kalmar län och Eksjö Södra IK för Jönköpings län. Ljungbys ordförande Paul Kowalski var själv på plats och utsåg sig själv. Ingen person utsågs för OSK och ESIK, men de ska nu snarast inkomma med ett namn.

Sen val av ombud till Svenska FIFs årsmöte nästa helg i Söderhamn där Småland i år har 10st platser och 5st personer var förnominerade: Göran Ivarsson IFK Växjö, Fredrik Ahlström IFK Växjö, Michael Ostrelius SmFIF, Suzanne Wiberg Kalmar SK, Elisabeth Gardmar Karlsson Kalmar SK och en 6e blev det nu på årsmötet: Mikael Johansson SmFIF, dock osäkert om Mikael får ledigt från jobbet så på årsmötet fick vi nöja oss att utse 5st ombud och ha 5st vakanser. Någon enstaka plats har vi missat förr, dock aldrig såhär många... Avslutningsvis skulle två ombud till SmålandsIdrottens plus SISU-D-årsmöte 18 april i Växjö utses, men där bemyndigades styrelsen liksom tidigare år att utse kandidaterna.

Sen var årsmötet slut (kl. 14:15) och Allan berättade lite kort historik från 1900-talets början när Smålands IF bildades, några milstolpar för friidrottssektionen fram till 1955 då Smålands Friidrottsförbund bildades som egen organisation, och där Allan var med i den första styrelsen. Nu är han engagerad i Smålands Idrottshistoriska sällskap och gjorde lite reklam för bl.a. en Friidrottsträff i Älmhult 13 april. Därefter avtackades han med blommor, årsmötesdeltagarna åkte hemåt medan den nya styrelsen genomförde ett konstituerande styrelsemöte. Nämnvärt därifrån kan vara att AnnLis lämnade över tävlingsansvarig-rollen till Calle.


Styrelsemöte på lördagskvällen.