Rapport från vårat årsmöte i Växjö

27 feb:
I dag har vi haft årsmöte, och precis som ifjol (både årsmöte och höstmöte) höll vi till på Quality Hotell i Växjö. 28 st personer varav 18 st föreningsombud från 12 st olika klubbar närvarade, ungefär som tidigare. Dagen inleddes med en tyst minut för Herbert Jobäcker som avled 3 feb (notis). Bodil Fager Bergquist från Smålands-Idrotten ställde upp som mötesordförande och Markus Andersson var som vanligt sekreterare.


Mötesordf. Bodil Fager-Bergquist och sittande sekreterare Markus Andersson.

Fjolårets verksamhet gicks igenom, en paus för prisutdelning hölls där Viktor Helander på fotot till höger var en av pristagarna, och sen presenterades en verksamhetsplan för innevarande år, som diskuterades och sen godkändes. Planerade utbildningar, läger och annan utvecklingsverksamhet hittar ni på www.uc-smaland.se och uppdaterat tävlingsprogram finns här. Aktuella saker för Ungdomskommittén handlar om GM och att rekrytera folk, särskilt ungdomar, till kommittén. Veterankommittén sänker bl.a. deltagarkravet i Veterancupen från 3st till 2st av totalt 7st deltävlingar för att fler ska få ett resultat, och på statistik fronten diskuterade vi bl.a. hur årsbästa-statistik ska sammanställas i framtiden, databaser, resultatlistor, m.m.

Det ekonomiska resultatet 2015 slutade på +28 tusen och budgetförslag 2016 ligger på +1 tusen, inkl. Service-avgift, vilket godkändes av mötet. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.


Patrik Eklund tar över SmFIF-ordförandeklubban av AnnLis Hellsten.

Till ny SmFIF-ordförande valdes Patrik Eklund. AnnLis Hellsten som haft posten sen 2008 (8år) är dock kvar i styrelsen (valdes på 1års fyllnadsval efter Patrik). Ny i styrelsen blir däremot Ari Turunen, som ersätter Daniel Evaldsson. Omval av Michael Ostrelius och Ronny Krönvall. Carl-Gustaf Nilsson och Maria Jonasson har 1år kvar på sina valda perioder.


Nya styrelsen: Ronny Krönvall, Ari Turunen, Patrik Eklund, AnnLis Hellsten, Maria Jonasson och Carl-Gustaf Nilsson. Saknas gör Michael Ostrelius.

Till Svenskans förbundsårsmöte 19-20 mars i Sollentuna valdes Anders Franzén och Fredrik Ahlström från IFK Växjö, Michael Ostrelius från SmFIF samt från Kalmar SK Suzanne Wiberg och Elisabeth Gardmar-Karlsson. Dvs fem personer, Småland har i år nio platser, så fyra blev vakanta.

Till SmålandsIdrottens årsmöte 8 april i Jönköping valdes Patrik Eklund och Michael Ostrelius till våra ombud.

Utförligare protokoll från mötet kommer upp på hemsidan under Arkiv - Mötesprotokoll under nästa vecka.