Till tävlingsarrangörer
8 juni:
Svensk Friidrott håller på att ta fram en ny blankett för sanktionsansökning (klar inom några dagar) som ska användas i sommar istället för FRIDA. Blanketten fylls i och skrivs under av tävlingsledaren digitalt och mailas till markus.andersson@smfif.se helst senast 8 dagar innan planerat arrangemang, och om inga invändningar finns beviljas sanktion och tävlingen läggs in i vårat tävlingsprogram. Sanktion krävs för att resultaten ska tas med i SFIFs nya statistiksystem (undantag veckans grenar och Lag-UDM). Ni har väl sett notisen för en månad sedan?

Förutom att tävlingsledaren ska hålla koll på vanliga tävlingsregler, tillsätta kunniga grenledare, funktionärer, osv, så gäller nu även att man ska följa riktlinjer för att minska risken för spridning av coronaviruset. Här gäller fortsatt max 50 personer inkl. funktionärer, hålla avstånd, rutiner för hygien, osv. Detta står i sanktionsansökningsblanketten.

Nytt från 13 juni är att längre resor tillåts, och från 14 juni att även vuxna upp till 69år tillåts att tävla. För långlopp kan man starta i grupper om 30 personer med 5min i mellan, ihop med uppmaning till deltagarna att inte uppehålla sig vid start/målområdet innan & efter, för att på så sätt kunna genomföra lopp med fler än 50st totalt.

Daniel Bergin och Sofia Jäger Stenberg som jobbar med tävlingsfrågor på SFIFs kansli kommer hålla ett webbinarium för tävlingsarrangörer nu på tisdag 9 juni kl. 18-19 då man går igenom ovanstående. Delta gärna om ni har möjlighet. Det kommer även gå att titta på det i efterhand.

Läs mer på friidrott.se: Svensk Friidrotts Ramverk för tävlingar: Tänk småskaligt och ansvarsfullt >>