Inför vårt årsmöte 26 februari och SFIFs 26-27 mars
5 jan:
I mitten av december mailade vi ut datum och plats för vårt kommande årsmöte till alla anslutna föreningar i Småland, Blekinge och Östergötland. Nu komplettar vi med en mer komplett Kallelse, som kommer fyllas på med mer information och olika bilagor allt eftersom det blir klart.

Vi vill uppmärksamma er på några datum i processen.

Senast 15 januari (6v innan årsmötet) vill vi ha in motioner. Tre har redan inkommit från Wärnamo SK som styrelsen bearbetar nu. Vi återkommer med motionerna i sin helhet samt styrelsens yttrande.

15 januari kommer valberedningen också meddela vilka i nuvarande interimsstyrelsen som kandiderar till den ordinarie Östsvenska-styrelsen, samt även om revisorn och revisorsuppleanten för Småland är valbara till Östsvenska.

Läs mer om VALEN inför årsmötet.

Senast 26 jan (två månader innan SFIFs Förbundsårsmöte) vill vi ha in intresseanmälningar till styrelsen@smfif.se att vara ombud för Östsvenska. Ca: 18 platser finns och ambitionen är att fylla samtliga. Styrelsen utser senare ombuden.

Senast 29 jan (4v innan årsmötet) ber vi er att lämna förslag till valberedningen på tänkbara kandidater till Östsvenskas styrelse och revisorer.

Senast 12 feb (2v innan vårt årsmöte) kommer valberednings förslag presenteras plus samtliga årsmöteshandlingar enligt nedan vara tillgängliga:

  • Föredragningslista
  • Röstlängd
  • Verksamhetsplan-22
  • Budget-22
  • Styrelsens förslag t.ex. Service-avgift-22, Arrangörsavgift-22
  • Inkomna motioner med styrelsens yttrande

För Småland även

  • Verksamhetsberättelse-21
  • Årsbokslut-21
  • Revisorernas berättelser-21

Senast sön 20 feb är det dags att anmäla sig till vårt årsmöte.