Startsida

  Organisation

  Föreningar

  Tävlingar

  Statistik

  Rekord

  Priser

  Utmärkelser

  Arkiv

  Historik

  Gästbok

  Länkar

 

SMÅLANDS FRIIDROTTSFÖRBUND

Smålands Friidrottsförbund är ett Special Distriktsförbund (SDF) för friidrott bestående av knappt 100 föreningar. Ca: 1/3 av dem har arenafriidrott som sin basverksamhet, övriga föreningar bedriver långlopps- och motionsaktiviteter.

ORGANISATION

Styrelse mm    Kommittéer    Repr i SFIF    Tränare   

Förbund    Domare    Funktionärer    FC Växjö


Verksamhetsplan 2021 >>

SmFIF:s stadgar >> (t.o.m. 2021-12-31)
ÖFIF:s stadgar >> (fr.o.m. 2022-01-01)

Vad är och gör Smålands Friidrottsförbund >>

Arbetsbeskrivning UC Småland Blekinge >>

STYRELSEN 2021 - styrelsen@smfif.se
         

Ordförande o AU
Arbetsbeskrivning >>

Ulrika Pizzeghello
Ör Geboda, 342 64 ÖR
Tel. 0703-78 36 20
ulrika.pizzeghello@smfif.se

 

Vice Ordf. o AU

Marina Karlsson
Bäverstigen 35
571 42 NÄSSJÖ
Tel. 073-843 09 25
minan79@hotmail.com

         

Ungdomsansvarig

Carl Hedin
P G Vejdes väg 16 lgh 1002
352 52 VÄXJÖ
Tel. 072-517 77 71
carlhedin0@gmail.com

 

Veteranansvarig

Ronny Krönvall
Svartkråkevägen 15
331 42  VÄRNAMO
Tel. 070-64 70 921
ronny.kronvall@vmomail.se

         
Styrelseledamot

AnnLis Hellsten

Homhällevägen 20
572 40  OSKARSHAMN
Tel/Fax: 0491-839 47
Mob. 076-304 18 14
annhel53@gmail.com
  Styrelseledamot

Stefan Mattsson

Saltkråkevägen 9
393 63 KALMAR
Tel. 070-336 61 22
stefan.mattsson@mail.se
         
  Styrelseledamot

En vakant plats

 

Adjungerad

Ann Axelsson
Värnamovägen 34
553 39 JÖNKÖPING
Mob. 0733-10 40 16
ann.axel@telia.com

         
Adjungerad

Anders Grönvall

Igelkottsvägen 10
553 07 JÖNKÖPING
Mob. 070-952 47 94
a.gronvall@telia.com
 

Adjungerad

Lasse Elfgaard
Klevstugev.28
56436 BANKERYD
Mob. 072-371 18 82
elfgaardlasse@hotmail.com

         

Hedersledamot

Tommy Ursby
Trädvägen 5
352 53  VÄXJÖ
Tel. 0470-836 74
Mob. 070-638 91 39
tommy.ursby@telia.com

 

Hedersledamot

Ove Davidsson
Svensgårdsvägen 25
342 34  ALVESTA
Tel. 0472-122 46

         
         
PERSONAL (Får också mail skickade till styrelsen@smfif.se)
         

Kanslist, Kassör, AU,
Webbansv. Sekr. 80%
Arbetsbeskrivningar:
Kanslitjänst >>
Sekreterare >>
Kassör >>

Markus Andersson
Kungshallsvägen 10 lgh 1202
382 43 NYBRO
Tel. 0733-68 84 60
markus.andersson@smfif.se

 

Utbildningssamordnare
UC Småland 25%
Arbetsbeskrivning >>

Ingela Nilsson
Evedalsvägen 94
352 42 VÄXJÖ
Tel. 0470-627 40
Mob. 070-349 92 77
ingelanilsson56@hotmail.com

         

Friidrottsutvecklare 50%, projekt 2019-20
Arbetsbeskrivning >>

Ingemar Hedin
Ekstigen 1
575 35 EKSJÖ
Tel. 073-027 77 70
friidrottsutvecklare@smfif.se

     
         
         
REVISORER
         

Revisor
Arbetsbeskrivning >>

Leif Karlsson
Sävrarp
330 17 RYDAHOLM
Tel. 0472-202 21
Mob. 070-9999 121
lkkvry@gmail.com

 

Revisor suppleant

Arne Lundblad
Lidvägen 10
352 49 VÄXJÖ
0470-654 71
Mob. 070-284 77 83
lundblad.arne@telia.com

         
         
VALBEREDNING | Arbetsbeskrivning >>
         
 

Fredrik Ahlström
IFK Växjö
fredrik.ahlstrom@ifkvaxjo.se

   

Per Falkman
Wärnamo SK
per.falkman53@gmail.com

         
  Suzanne Wiberg
Kalmar SK
suzanne.wiberg@gmail.com
  Rolf Trulsson
Blekinge
Tel. 070-828 01 45
trullerolf@gmail.com
         

OMBUD Gentemot Svenska Friidrottsförbundet (SF)

         

Tävlingsombud (TO)
Statistikombud (SO)
Kanslipersonal (KP)

Markus Andersson
Kungshallsvägen 10 lgh 1202
382 43 NYBRO
Tel. 0733-68 84 60
markus.andersson@smfif.se

 

Utbildningsansvarig (UA)

Ingela Nilsson
Evedalsvägen 94
352 42 VÄXJÖ
Tel. 0470-627 40
Mob. 070-349 92 77
ingelanilsson56@hotmail.com

         

Ungdomsombud (UO)

Carl Hedin
P G Vejdes väg 16 lgh 1002
352 52 VÄXJÖ
Tel. 072-517 77 71
carlhedin0@gmail.com

 

Veteranombud (VO)

Ronny Krönvall
Svartkråkevägen 15
331 42  VÄRNAMO
Tel. 070-64 70 921
ronny.kronvall@vmomail.se

         
         

OMBUD Gentemot RF-SISU Småland

         

Utbildningsledare

Ingela Nilsson
Evedalsvägen 94
352 42 VÄXJÖ
Tel. 0470-627 40
Mob. 070-349 92 77
ingelanilsson56@hotmail.com

 

Ungdomsledare

Carl Hedin
P G Vejdes väg 16 lgh 1002
352 52 VÄXJÖ
Tel. 072-517 77 71
carlhedin0@gmail.com