Startsida

  Organisation

  Föreningar

  Tävlingar

  Statistik

  Rekord

  Priser

  Utmärkelser

  Arkiv

  Historik

  Gästbok

  Länkar

 

SMÅLANDS FRIIDROTTSFÖRBUND

Smålands Friidrottsförbund är ett Special Distriktsförbund (SDF) för friidrott bestående av knappt 100 föreningar. Ca: 1/3 av dem har arenafriidrott som sin basverksamhet, övriga föreningar bedriver långlopps- och motionsaktiviteter.

ORGANISATION

Styrelse mm    Kommittéer    Repr i SFIF    Tränare   

Förbund    Domare    Funktionärer    FC Växjö


Verksamhetsplan 2019 >>
Verksamhetsplan 2020 >>
Verksamhetsplan 2021 >>

SmFIF:s stadgar >>

Vad är och gör Smålands Friidrottsförbund >>

Arbetsbeskrivning UC Småland Blekinge >>

STYRELSEN 2021 - styrelsen@smfif.se
         

Ordförande o AU
Arbetsbeskrivning >>

Ulrika Pizzeghello
Ör Geboda, 342 64 ÖR
Tel. 0703-78 36 20
ulrika.pizzeghello@smfif.se

 

Vice Ordf. o AU

Marina Karlsson
Bäverstigen 35
571 42 NÄSSJÖ
Tel. 073-843 09 25
minan79@hotmail.com

         

Ungdomsansvarig

Carl Hedin
P G Vejdes väg 16 lgh 1002
352 52 VÄXJÖ
Tel. 072-517 77 71
carlhedin0@gmail.com

 

Veteranansvarig

Ronny Krönvall
Svartkråkevägen 15
331 42  VÄRNAMO
Tel. 070-64 70 921
ronny.kronvall@vmomail.se

         
Styrelseledamot

AnnLis Hellsten

Homhällevägen 20
572 40  OSKARSHAMN
Tel/Fax: 0491-839 47
Mob. 076-304 18 14
annhel53@gmail.com
  Styrelseledamot

Stefan Mattsson

Saltkråkevägen 9
393 63 KALMAR
Tel. 070-336 61 22
stefan.mattsson@mail.se
         
  Styrelseledamot

En vakant plats

 

Adjungerad

Ann Axelsson
Värnamovägen 34
553 39 JÖNKÖPING
Mob. 0733-10 40 16
ann.axel@telia.com

         
Adjungerad

Anders Grönvall

Igelkottsvägen 10
553 07 JÖNKÖPING
Mob. 070-952 47 94
a.gronvall@telia.com
 

Adjungerad

Lasse Elfgaard
Klevstugev.28
56436 BANKERYD
Mob. 072-371 18 82
elfgaardlasse@hotmail.com

         

Hedersledamot

Tommy Ursby
Trädvägen 5
352 53  VÄXJÖ
Tel. 0470-836 74
Mob. 070-638 91 39
tommy.ursby@telia.com

 

Hedersledamot

Ove Davidsson
Svensgårdsvägen 25
342 34  ALVESTA
Tel. 0472-122 46

         
         
PERSONAL (Får också mail skickade till styrelsen@smfif.se)
         

Kanslist, Kassör, AU,
Webbansv. Sekr. 80%
Arbetsbeskrivningar:
Kanslitjänst >>
Sekreterare >>
Kassör >>

Markus Andersson
Kungshallsvägen 10 lgh 1202
382 43 NYBRO
Tel. 0733-68 84 60
markus.andersson@smfif.se

 

Utbildningssamordnare
UC Småland 25%
Arbetsbeskrivning >>

Ingela Nilsson
Evedalsvägen 94
352 42 VÄXJÖ
Tel. 0470-627 40
Mob. 070-349 92 77
ingelanilsson56@hotmail.com

         

Friidrottsutvecklare 50%, projekt 2019-20
Arbetsbeskrivning >>

Ingemar Hedin
Ekstigen 1
575 35 EKSJÖ
Tel. 073-027 77 70
friidrottsutvecklare@smfif.se

     
         
         
REVISORER
         

Revisor
Arbetsbeskrivning >>

Leif Karlsson
Sävrarp
330 17 RYDAHOLM
Tel. 0472-202 21
Mob. 070-9999 121
lkkvry@gmail.com

 

Revisor suppleant

Arne Lundblad
Lidvägen 10
352 49 VÄXJÖ
0470-654 71
Mob. 070-284 77 83
lundblad.arne@telia.com

         
         
VALBEREDNING | Arbetsbeskrivning >>
         
 

Fredrik Ahlström
IFK Växjö

Suzanne Wiberg
Kalmar SK

Per Falkman
Wärnamo SK

Rolf Trulsson
Blekinge

   

 

         

OMBUD Gentemot Svenska Friidrottsförbundet (SF)

         

Tävlingsombud (TO)
Statistikombud (SO)
Kanslipersonal (KP)

Markus Andersson
Kungshallsvägen 10 lgh 1202
382 43 NYBRO
Tel. 0733-68 84 60
markus.andersson@smfif.se

 

Utbildningsansvarig (UA)

Ingela Nilsson
Evedalsvägen 94
352 42 VÄXJÖ
Tel. 0470-627 40
Mob. 070-349 92 77
ingelanilsson56@hotmail.com

         

Ungdomsombud (UO)

Carl Hedin
P G Vejdes väg 16 lgh 1002
352 52 VÄXJÖ
Tel. 072-517 77 71
carlhedin0@gmail.com

 

Veteranombud (VO)

Ronny Krönvall
Svartkråkevägen 15
331 42  VÄRNAMO
Tel. 070-64 70 921
ronny.kronvall@vmomail.se

         
         

OMBUD Gentemot RF-SISU Småland

         

Utbildningsledare

Ingela Nilsson
Evedalsvägen 94
352 42 VÄXJÖ
Tel. 0470-627 40
Mob. 070-349 92 77
ingelanilsson56@hotmail.com

 

Ungdomsledare

Carl Hedin
P G Vejdes väg 16 lgh 1002
352 52 VÄXJÖ
Tel. 072-517 77 71
carlhedin0@gmail.com