Startsida

   Organisation

   Föreningar

   Tävlingar

 Utbildning/läger

   Statistik

   Rekord

   Priser

   Utmärkelser

 Veteranhemsida

   Arkiv

   Historik

   Länkar

 

ÖSTSVENSKA

FRIIDROTTSFÖRBUNDET 

UTMÄRKELSER

Det är ännu ej beslutat vilka utmärkelser vi kommer ha inom Östsvenska från 2022.


Smålands tidigare utmärkelser

Förtjänsttecken för aktiva (Stor Grabb/Tjej-märket)
Instiftat av Smålands IF 1933. Utdelas from 1982 av Smålands FIF efter samma bestämmelser som förut gällt. För erövrande av märket erfordras minst 25 poäng och anmälan om uppnått märke göres av förening till vårt förbund på denna blankett - där det även framgår hur många poäng olika placeringar i mästerskap från DM upp till OS och i landskamper ger. Förteckning.

Förtjänstnål för ledare
Valörer Silver och Guld som utdelas efter minst 5 års respektive 10 års arbete för friidrott inom förening, förbund eller för annan förtjänstfull insats. Ansökan görs av förbund, förening eller enskild och bör lämpligen utdelas vid föreningsjubileum eller liknande. Endast nu verksamma ledare är aktuella, dvs utmärkelsen utdelas ej retroaktivt.
Ansökningsblankett

Förtjänstplakett
Föreningsledare skall ha arbetat på förbunds- eller föreningsnivå och gjort Småländsk friidrott stora tjänster. Aktiva skall ha uppnått ett mycket stort tävlingsresultat eller en följd av år varit distriktet trogen med flera framgångsrika placeringar. Ansökan där meriter beskrivs skickas till SmFIFs styrelse, som tar beslut om eventuell utdelning. Förteckning


Svenska Friidrottsförbundet

Förtjänstdiplom och Förtjänstmärke
Diplomet (t.h.) kan tilldelas ledare som verkat aktivt som ledare inom förening eller SDF under minst 10 år. Det kan också tilldelas en förening.

Märket (t.v.) tilldelas normalt ledare som tidigare erhållit diplomet och som sedan verkat i ytterligare minst 5 år.


Småländska innehavare som efter ansökan till Svenska Friidrottsförbundet tilldelats förtjänstdiplomet och/eller förtjänstmärket. Förteckning

Förtjänstmedalj i Silver och Guld
Silvermedaljen tilldelas normalt ledare som tidigare erhållit märket och som totalt verkat "nitiskt och framgångsrikt" i ca 25 år. Innehavare av silvermedalj är garanterad fri entré till alla friidrottstävlingar i Sverige.

Guldmedaljen kan tilldelas ledare som tidigare erhållit silvermedaljen och som bedöms ha utfört ett särskilt förtjänstfullt och betydande arbete inom friidrotten. Normalt skall för erhållande av guldmedaljen man inte bara ha verkat i förening utan också ha gjort betydande insatser inom SFIF centralt och/eller i SDF.

Småländska innehavare som efter ansökan till Svenska Friidrottsförbundet tilldelats förtjänstmedaljen. Förteckning silver. Nedan de som tilldelats guld.

Utdelad år: Innehavare: Ort: Förening: Ev. förbund etc.
1955 Gösta Sandberg Västerås/Jönköping Jönköpings AIF Svenska FIF led
1996 Bernt Gröön Växjö IFK Växjö Svenska FIF ordf
1997 Hans Fagher Värnamo Wärnamo SK Svenska FIF led

Ansökan
Förening skall fylla i denna blankett och insända förslag på utmärkelse till respektive SDF, i detta fall Smålands FIF, som styrker eller avstyrker förslaget och skickar det vidare till Sv FIF. Ansökan måste vara Sv FIF tillhanda minst en månad före önskad utdelningsdag - oftast i samband med föreningsjubileum eller årsmöte - för att hinna behandlas och för att själva utmärkelserna skall hinna skickas ut till den ansökande organisationen.

För den exklusiva guldmedaljen gäller inget ansökningsförfarande utan initiativ tas där normalt av Svenska Friidrottförbundet självt och beslut fattas av förbundsstyrelsen.