Startsida

  Organisation

  Föreningar

  Tävlingar

  Statistik

  Rekord

  Priser

  Utmärkelser

  Arkiv

  Historik

  Gästbok

  Länkar

 

SMÅLANDS

FRIIDROTTSFÖRBUND 

TILLBAKA

KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE 2006-02-18

 

Plats: Hotell Hulingen, Hultsfred

Närvarande: Hans Fagher, Arne Olsson, AnnLis Hellsten, Ove Davidsson, Anders Andersson, Herbert Jobäcker, Zanne Bogeman, Tommy Ursby

 

§   1        Välkomsthälsning

Hans Fagher, omvald ordförande hälsade den nya styrelsen välkommen.

§ 2            Konstituering

Styrelsen ser ut som följer:

Ordförande Hans Fagher även med i AU
Vice ordförande AnnLis Hellsten även med i AU och tävl.ansv., vice sekr
Kassör Hans Fagher  
Prot.sekreterare Ove Davidsson  
Utb.ansvarig Arne Olsson även med i AU
Ungd.ansvarig Zanne Bogeman  
Övriga Anders Andersson  
  Tommy Ursby  

§ 3            Behörig att teckna Smålands FIF

Följande valdes att var för sig teckna Smålands Friidrottsförbund: Hans Fagher, AnnLis Hellsten och Tommy Ursby. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4            Kommittéerna

Finanskommittén   Hela styrelsen ansvarig
Tävlingskommittén Ordf. AnnLis Hellsten, Oskarshamn
  Ansv. Lag-DM Rolf-Inge Torstensson, Eksjö
    Anders Andersson, Skeppshult
    Tommy Ursby, Växjö
  Ansv. Ungdom Christer Persson, Borgholm
  Medaljombud Ove Davidsson, Alvesta
Statistikkommittén Ordf. Kettie Gustavsson, Skruv
  Övriga Stefan Carlsson, Jönköping
    Bo Björkholm, Kalmar
    Allan Henriksson, Lekeryd
    Göran Graberg, Stensjön
    Stefan Holst, Bottnaryd
Ungdomskommittén Ordf. Zanne Bogeman, Nässjö
    Ingela Nilsson, Växjö
    Henrik Björkholm, Kalmar
    Christer Persson, Borgholm
Utbildn. - Tränarkommittén Ordf. Arne Olsson, Hovmantorp
  SDF-läkare Joel Svensson, Oskarshamn
  Övrig Mats Karlsson, Växjö
Anläggningskommittén Ordf. Tommy Ursby, Växjö
  Övriga Kjell Ahnstedt, Värnamo
    Hans Fagher, Värnamo
Veterankommittén Ordf. Ronny Krönvall, Värnamo
  Övriga Göran Graberg, Stensjön
    Eskil Ljunggren, Värnamo
    Ingvar Lundberg, Anderstorp
    Sveneric Martinsson, Huskvarna

§ 5            Val av representanter till FC Växjö

Från Smålands FIF valdes följande:

Hans Fagher, Värnamo
Arne Olsson, Hovmantorp
Anders Andersson, Skeppshult

§ 6            Val av ombud till Smålandsidrottens årsmöte den 8 april i Jönköping

Hans Fagher, Värnamo
Ingrid Bjelm, Taberg
Ronny Krönvall, Värnamo

§ 7            Val om ombud till Svenska Friidrottsförbundets årsmöte den 25--26 mars i
                  Stockholm

Ingela Nilsson, Växjö
Anders Andersson, Skeppshult
AnnLis Hellsten, Oskarshamn
Tommy Ursby, Växjö

§ 8            Ekonomiska ersättningar

Ersättning för användning av egen bil: 17,- /mil. Ersättning för telefon: Ordf 1000,- /år, övriga styrelseledamöter 800,- mot företedd telefonräkning. Ordf i veterankommittén Ronny Krönvall 800,- . Ordf i Statistikkommittén Kettie Gustavsson 800,- samt till kanslisten i FC Ingela Nilsson 800,- .

§ 9            Val av ombud gentemot Svenska Friidrottsförbundet (SF)

Tävlingsombud (TO) AnnLis Hellsten, Oskarshamn
Statistikombud (SO) Kettie Gustavsson, Skruv
Utbildningsansvarig (UA) Arne Olsson, Hovmantorp
Ungdomsombud (UO) Zanne Bogeman, Nässjö
Veteranombud (VO) Ronny Krönvall, Värnamo
Kanslipersonal (KP) Herbert Jobäcker, Huskvarna

§ 10            Val av ombud gentemot Smålandsidrotten (DF)

Utbildningsledare Arne Olsson, Hovmantorp
Ungdomsledare Zanne Bogeman, Nässjö

§ 11            Annonspriser Kalendern

Helsida förening 650,-
Helsida företag 900,-
Halvsida förening 400,-
Halvsida företag 450,-

§ 12            Nästa möte

Nästa styrelsemöte beslöts äga rum den 12 april Kl 17.00 i Växjö.

§ 13            Mötets avslut

Ordf Hans Fagher förklarade det konstituerande mötet avslutat.

Vid protokollet, dag som ovan                                            Justerat

 

Ove Davidsson                                                                      Hans Fagher
prot.sekreterare                                                                      Ordförande