Startsida

  Organisation

  Föreningar

  Tävlingar

  Statistik

  Rekord

  Priser

  Utmärkelser

  Arkiv

  Historik

  Gästbok

  Länkar

 

SMÅLANDS

FRIIDROTTSFÖRBUND 

TILLBAKA

STYRELSEMÖTE 2006-04-12

 

Plats: Restaurang Oasen, Lessebo

Närvarande: Arne Olsson, Hans Fagher, AnnLis Hellsten, Zanne Bogeman, Tommy Ursby, Ove Davidsson och Herbert Jobäcker samt speciellt inbjudna Kettie Gustavsson och Kjell Krönvall. Anders Andersson och Ingela Nilsson var förhindrade att närvara.

Mötet var samtidigt en tackmiddag från Arne Olsson som nyligen fyllt 70 år och som blev uppvaktad i samband med årsmötet i Hultsfred för lite mer än två månader sedan.

 

§   1        Mötets öppnande samt godkännande av dagordning

Ordf Hans Fagher hälsade välkomna samt förklarade mötet öppnat Kl 17.15.

Dagordningen gicks igenom och godkändes. Omedelbart därpå delade Hans ut en guldnål från Smålands IF till Arne Olsson, som tilldelats den vid Smålands IF:s årsmöte i Jönköping, men ej var närvarande då.

§ 2            Protokollsjustering

Protokollet från förra styrelsemötet den 17 februari justerades med ett par ändringar. Även protokollet från årsmötet den 18 februari och protokollet från det konstituerande mötet justerades och godkändes.

§ 3            Skrivelser

Hans Fagher presenterade de senast inkomna skrivelserna.

- Han delade också ut blanketter att användas vid utskrivning av reseräkningar.

- Beslut togs att abonnera på bilder beträffande friidrott från firman Deca Text&Bild. Pris: 5000,-

- Svenska FIF:s nya logotype har tagits i bruk, vilket framgick av de senaste breven från Svenska FIF.

- Hans Fagher tog upp beställningar från dem som ville ha Sv FIF:s nya adresskalender och arenakalender.

- Herbert presenterade en del skrivelser från Sv FIF: Föreningar som tänker arrangera tävlingar inomhus nästa säsong måste sända in sina ansökningar tidigare i år, senast den 15 maj skall de vara distriktet tillhanda.

- Skrivelser ang Svenska Cupen.

- Från Smålands IF: "Smålandsidrotten", "Aktuelltbladet".

§ 4            Inbjudningar

- Inbjudan till ett friidrottsläger i Gislaved den 27--30 juli.

- Inbjudan från Sv FIF till EM i Göteborg. Distriktet kan köpa biljetter till ett pris av 1 295,- för den sista finaldagen den 13 augusti. Hans Fagher tog upp en del beställningar på biljetter från mötesdeltagarna.

§ 5            Rapporter

Kettie och Gösta Gustavsson hade representerat Sm FIF vid Skånes Friidrottsförbunds 70-årsjubileum. Inga andra distrikt hade varit där. Jubiléet ägde rum på stiftsgården i Höör. Ett stipendium på 2 000,- till lovande ungdom samt blommor överlämnades. Man överlämnade en kopia av ett tidningsreferat från 1916 gällande en landskapsmatch mellan Skåne och Småland i friidrott som gick i Växjö, Res: 69-69.

§ 6            Svenska FIF och dess årsmöte

Tommy Ursby, AnnLis Hellsten, Anders Andersson och Ingela Nilsson hade representerat Sm FIF vid Sv FIF:s årsmöte. De rapporterade följande från detta möte:

Ett nyval blev det genom att Karin Lundgren, fd aktiv invaldes på fyllnadsval (1 år) efter avgående Johnny Örbäck. I valberedningen vill man ha två män och två kvinnor. Det stod mellan tre kvinnor vid en sluten omröstning. De nyvalda blev: Elinor Johansson och Christina Södergren, utslagen blev Lillemor Rönnbrandt. Enligt Tommy Ursby rådde en positiv anda genom hela mötet. Nedan följer en del förslag från förbundsledningen som fick gehör vid förbundsmötet och togs beslut om:

1. Förslag på banseedning vid SM-tävlingar.

2. Handbok för barn- och ungdomstävlingar:

Förbundsmötet beslutar att anta en handbok som riktlinjer för tävlingsverksamhet i friidrott för barn och ungdomar. Rekommenderas att använda handboken vid all ledar- tränar- och domarutbildning som rör verksamhet för barn och ungdomar upp till 17 år.

3. Nya svenska rekord:

Beslöts att svenska rekord skall godkännas för 10km landsväg och halvmarathon. En förutsättning är att en förbundsbanmötare mätt och kontrollerat banan, om loppet går utomlands. Startpunkt och målpunkt av en bana får inte vara längre från varandra än 50% av löpsträckans längd. Höjdskillnaden mellan start och mål får inte överstiga 1 meter/km.

Vårt styrelsemöte beslöt att anta samma förslag som Sv FIF enligt punkt 3, Rekord på 10km landsväg och halvmarathon. Beslöts att detta förslag skall gälla från och med 2006 års säsong för Smålands FIF:s del. Dock skall 10km-rekord ej gälla retroaktivt.

4. Åldersgränser för långdistanslöpning vid SM:

Vid svenska mästerskap för seniorer skall nedre åldersgräns tillämpas på sträckorna 3000m hinder och 5000m. Åldersgränsen skall vara kalenderåret då den aktive fyller 17 år.

5. Förändrat datum för årsskiftesövergång:

Datum för årsskiftesövergång ändras till den 15 november. Datum när avgiften skall vara betald ändras till den 15 oktober.

6. Antal deltagare i teknikgrensfinal vid SM:

Beslöts att 12 stycken deltagare går till final vid svenskt mästerskap.

7. Maximala antalet löpare i ett finalheat vid SM-tävlingar på sträckor över 2000m:

Beslut: Ny lydelse av tävlingsreglerna i frågan. Styrelsens förslag:

2000m-5000m: Här tillämpas seedade finaler. Utomhus sker uppdelningen normalt vid 19 eller fler startande. Om så befinnes lämpligt kan antalet ökas efter beslut av SFIF:s kontrollant i samråd med tävlingsledningen.

1500m hinder, 2000m hinder och 3000m hinder: Här tillämpas seedade finaler. Uppdelning i flera heat sker normalt vid 15 eller fler startande. Om så befinnes lämpligt kan antalet ökas efter beslut av SFIF:s kontrollant i samråd med tävlingsledningen.

8. Ändrad åldersklassindelning på USM/JSM:

Förbundsmötet beslöt att åldersklassindelningen från år 2007 (november 2006) blir:

USM - P/F 15 (ettårsklass)
USM - P/F 16 (ettårsklass)

JSM - P/F 17 (ettårsklass)
JSM - P/F 19 (tvåårsklass)
JSM - M/K 22 (treårsklass)

 

Motioner inkomna till förbundsmötet som det blev bifall för:

Motion nr 10: IF Göta hade motionerat att Lag-SM och Svenska Cupen skulle ha fyra omgångar i kasten och de horisontella hoppen i stället för som nu sex omgångar. Detta för att minska tiden som tävlingen tar och därmed öka publikintresset. Detta skall gälla från och med 2006. Denna motion bifölls av förbundsmötet.

Motion nr 11: IF Spartacus motionerade om att man skall sänka avgiften vid föreningsbyten till 100,-. Nu är avgiften för övergång 300,- och 100,- för ungdom upp tom 13 år. Motionen bifölls av förbundsmötet.

Vidare rapporterade Tommy Ursby och AnnLis Hellsten att man vid förbundsmötet hört att Småland fick beröm för sina ungdomstränare.

§ 7            FC Växjö - Ingela Nilsson

I Ingelas frånvaro kunde Arne Olsson rapportera att FC Växjö leder klart projektet "2006 nya ungdomstränare".

  FC Utbildade Mål Utbildade/Mål i %
1. Växjö 201 300 67,0
2. Skåne 89 230 38,7
3. Mellan 138 366 37,7
4. Gäle-Dala 60 200 30,0
5. Väst 143 500 28,6

Ovanstående uppgifter har inkommit per brev från Daniel Bergin, Sv FIF.

§ 8  och § 9          Projekt - Ledarkonferens 11--12 nov 2006 / Projekt Regionmöten mm

Mötet diskuterade det på prov beslutade regionmötet med Skåne och Blekinge den 10--11 november 2006. Samtidigt kommer vi att genomföra vår egen ledarkonferens. På prov kommer vi att nästa år deltaga på Skånes regionträff. Om detta ej fungerar kommer vi att återgå till den gamla ordningen med två ledardagar.        

§ 10            Rapport från Smålands IF:s årsmöte

Hans Fagher rapporterade från Smålands IF:s årsmöte i Jönköping den 8 april. Smålands FIF representerades även av Ronny Krönvall och Ingrid Bjelm. Arne Olsson fick i sällskap av flera andra sig tilldelat fötjänsttecknet i guld från Smålands IF. Han erhöll det som nämnts tidigare i protokollet i inledningen av detta möte.

§ 11            Tävlingskommittén - AnnLis Hellsten

Tävlingskontrollanter utsågs för de närmaste DM-arrangemangen enligt följande:

25 maj - DM/VDM i halvmarathon i Storebro: AnnLis Hellsten.
28 maj - DM/UDM i stafett i Växjö: Tommy Ursby.
30 maj - DM, dag 1 i Jönköping: Harald Henriksson tillfrågas.
11 juni - JDM/UDM och VDM, dag 1 i Alvesta: Tommy Ursby.
14 juni - DM, dag 2 i Eksjö: Jan Svensson.

§ 12            Ungdomskommittén - Zanne Bogeman

Zanne Bogeman rapporterade från Götalandsmästerskapen för 13 och 14 år inomhus i Borås, den 11--12 mars. I poängtävlingen mellan distrikten blev: 1. Göteborg, 2. Skåne, 3. Småland, 4. Västergötland.

Zanne tog upp frågan om UDM 14/13/12. Dessa klasser har bestämmelser att ungdomar endast får ställa upp i tre grenar/dag. Efter en kort diskussion beslöts att denna bestämmelse om begränsat antal starter per dag skall tas bort med omedelbar verkan.

§ 13            Utbildningskommittén - Arne Olsson

Arne Olsson rapporterade att ekonomin är under kontroll. Han rapporterade vidare om vårens genomförda och planerade kurser:

Västervikskursen 7-10 år 19 deltagare
Eksjö 7-10 år 28 deltagare
Växjö 10-14 år, del 1 34 deltagare
Växjö 10-14 år, del 2 18 deltagare
Jönköping 14-17 år, del 2, hopp 12 deltagare
Växjö Ungdomsledare 17 deltagare
Lessebo 7-10 år 12 deltagare
Villstad 7-10 år 12 anmälda
Växjö Starter - Eltid inställd
Kalmar Funktionärskurs, del 2 just nu 9 anmälda

§ 14            Hemsidan Smålands Friidrott

Konstaterades att hemsidan fungerar bra. Den är helt under kontroll genom Stefan Carlsson.

§ 15            Anläggningskommittén - Tommy Ursby

Tommy rapporterade att när det gäller Hovslätt så skall deras banor förbättras. Västervik är också på gång med nya banor. Skruv är på gång att få omläggning av banorna.

§ 16            Statistikkommittén - Kettie Gustavsson

Hon rapporterade att inomhusstatistiken är på gång. Vidare berättade hon att Gösta tagit fram samtliga resultatlistor från 195 distriktsmatcher som genomförts från år 1915 och till senaste året. Gösta, som ju ej är med i kommittén arbetar med att ta fram dokumentation från tidigare år. I kommittén behövs fler som kan hjälpa till enligt Kettie.

§ 17            Veterankommittén - Ronny Krönvall

Ronny rapporterade att man lägger in nya länkar så att andra distrikt skall hitta våra veterantävlingar. Han framförde ett önskemål från Ann-Marie Israelsson, Skillingaryd att vi skall ordna DM i viktkastning. Mötet ansåg att vi inte skall satsa på denna gren eftersom det skulle bli svårt då klasserna har så olika vikter. Hans Fagher meddelade att Wärnamo SK blivit lovade att stå som arrangör för Veteran-SM 2007. Det kommer att bli den tredje helgen i augusti.

§ 18            Finanskommittén - Hans Fagher

Kassören Hans berättade att kassabehållningen för dagen är: 340 029,68. Inga anslag från Smålands IF har ännu betalats ut.

§ 19            Avstämning Årsmötet den 18 februari

Hans meddelade att någon hade inkommit med önskemål om att vi skall inbjuda föredragshållare i något ämne. Mötet beslöt att vi skall fortsätta som traditionellt.

§ 20            Kalendern

Kettie meddelade att den är under tryckning och skall delas ut med början vid terräng-DM. Den skall också skickas ut till press och till alla distrikt. Herbert rapporterade att man ändrat en del i den och att den korrekturlästs och förhoppningsvis innehåller den också mindre fel. På framsidan är Andreas Wulff avbildad.

§ 21            Information/Kommunikation

Mötet var eningt om att det finns inget att ändra på.

§ 22            KP - Herbert Jobäcker

Han meddelade att läget är under kontroll.

§ 23            Övriga frågor

Kettie vill att man bestämmer ett slutdatum för uppgifter till kalendern i fortsättningen.

§ 24            Nästa sammanträde

Mötet enades om att nästa styrelsesammansträde skall äga rum i Vetlanda den 28 juni Kl 17.00. Hans Fagher skall ordna lokal.

§ 25            Avslutning

Ordf. Hans Fagher förklarade dagens sammanträde avslutat och tackade för visat intresse. Klockan hade då blivit 20.05. Dagen avslutades med en utsökt måltid, som satt fint efter ett tre timmar långt intensivt möte.

Vid protokollet, dag som ovan

 

Ove Davidsson                                                                    Hans Fagher
prot.sekr.                                                                               ordförande