Startsida

  Organisation

  Föreningar

  Tävlingar

  Statistik

  Rekord

  Priser

  Utmärkelser

  Arkiv

  Historik

  Gästbok

  Länkar

 

SMÅLANDS

FRIIDROTTSFÖRBUND 

TILLBAKA

STYRELSEMÖTE 2006-09-13

 

Plats: Hemma hos Tommy Ursby

Närvarande: Hans Fagher, Arne Olsson, Anders Andersson, Zanne Bogeman, Tommy Ursby, Ronny Krönvall, Ove Davidsson, samt kanslisten och hedersledamoten Herbert Jobäcker.

Ej närvarande: Ann Lis Hellsten, Ingela Nilsson, FC Växjö och stat.kom ordf Kettie Gustavsson.

 

§   1.            Mötets öppnande samt godkännande av dagordning

Ordf Hans Fagher hälsade välkommen samt förklarade styrelsemötet öppnat Kl 17.40. Dagordningen godkändes.

§   2.            Protokollsjustering

Protokollet från förra mötet justerades och godkändes.

§   3.            Skrivelser

Herbert Jobäcker presenterade en del skrivelser:

- Västerviks IF firar 100-årsjubileum. Beslöts att AnnLis Hellsten skall representera Sm FIF vid detta samt överlämna Smålands FIF:s standar.

- Svenska FIF har sänt ut skrivelse till samtliga SDF för genomgång av sin ekonomi. Beslöts att Hans Fagher skall fylla i svarsblankett och återsända den till Sv FIF.

- Protokoll från Sv FIF:s förbundsmöte 2006 presenterades.

- Sv FIF har inbjudit till starterkurs i Stockholm.

§   4.            Inbjudningar

Herbert rapporterade att man fått en inbjudan till Götalandsregionens årsmöte i Vrigstad den 29 oktober. Beslöts att Zanne bogeman skall representera Smålands FIF:s styrelse vid detta möte.

§   5.            Rapporter

Tommy Ursby rapporterade att han var med och uppvaktade Carolina Klüft efter hennes hemkomst från EM i Göteborg. Smålands FIF överlämnade då ett stipendium på 10000,- till henne. Tyvärr var det så mycket folk på plats som ville gratulera henne att man fick överlämna priset bakom scenen. Tommy var också i Oskarshamn den 26 augusti vid invigningen av en ny sport- och fritidsarena. Denna ägde rum i konsert- och ishallen med 180 personer närvarande.

§   6.            Svenska Friidrottsförbundet

Hans Fagher rapporterade: Svenska FIF, som arrangerat EM i friidrott i Göteborg, har meddelat att man ekonomiskt "gick runt". Resultatet blev +-0. Ekonomin i Sv FIF verkar vara bra i år.

§   7.            FC: Ingela Nilsson

Tyvärr var inte Ingela närvarande vid mötet. Arne Olsson lämnade istället en kopia på ett brev från Sv FIF:s Daniel Bergin, projektansvarig för Barn & Ungdom. Han presenterade en lista över utbildade "Nya tränare" de senaste 10 månaderna. Brevet är daterat den 5 maj 2006, så det är med reservation för eventuellt senare tillkomna nya tränare.

Resultat (antalet utbildade)

1. FC Växjö 250st
2. FC Mellan 169st
3. FC Väst 165st

Resultat (procentuellt av ställda mål)

    Utbildade Mål Resultat
1. FC Växjö 250st 300st 83,3%
2. FC Skåne 134st 230st 58,3%
3. FC Mellan 169st 366st 46,2%
4. FC Gävle/Dal 87st 200st 43,5%
5. FC Väst 165st 500st 33,0%
6. FC Norr 70st 220st 31,8%
7. FC Öst 139st 460st 30,2%
  Totalt: 1014st 2276st 44,6%

§   8.            Smålands FIF:s årsmöte 2007

Beslöts preliminärt att lägga detta den 3 mars 2007 på Eksjö Stadhotell. Arne Olsson skall undersöka priserna.

§   9.            Projekt höstens regionmötet mm.

Regionmöte och ledardagar skall äga rum på Kalmar Stadshotell den 10--11 november. Arne Olsson och Ingela Nilsson gör underlaget till inbjudan till denna regionträff under v 38. SISU Småland gör sedan utskicket av inbjudan under v 39. Ingela skall v 38 göra en speciell inbjudan till "Unga ledare" och SISU Småland gör sedan utskicket v 39.

§   10.            Tävlingskommittén: AnnLis Hellsten

Tävlingsansökningar

AnnLis var ej närvarande. I stället rapporterade Herbert Jobäcker att Svenska FIF meddelat att förening som tänker söka för att arrangera DM-tävlingar eller andra tävlingar skall insända sina ansökningar så att SDF har dessa tillhanda senast den 22 september. Smålands FIF skall senast den 16 oktober sända ansökningarna till Sv FIF. Beslöts att tävlingskommittén skall hålla ett möte den 9 oktober på Vrigstad  värdshus, Kl 17.00. Anders Andersson hade ett förslag: att DM för seniorer och UDM skall arrangeras under samma helg.

Tävlingskonrollanter

DM och VDM i Marathon den 29 juli arrangerades av Högby IF. Kettie Gustavsson, som var kontrollant, rapporterade via Herbert att det varit ett mycket bra arrangemang.

I samband med Kräftspelen den 29--30 juli, som Villstads GIF arrangerade, anordnade man även DM på 3000m hinder samt JDM/UDM och VDM Dag 2. Kontrollant den 29:e var Fredrik Lundqvist, Nässjö. Han rapporterade att allt var OK. Det blev dock en timmes uppehåll pga ett kraftigt regn med åska. Kontrollant den andra dagen, dvs den 30:e, var Ronny Krönvall. Hans betyg var att allt såg bra ut, tävlingarna flöt på bra i strålande sol.

Den 5 augusti: Sisuspelen i Nässjö. I samband med dessa arrangerade man UDM 12--14 år. Kontrollant var Anders Andersson. Han rapporterade att tidsprogrammet hölls bra och tävlingarna gick bra. Tyvärr var det tunt med deltagare. Orsaken var tydligen kollision med USM. Detta var UDM Dag 1.

Den 6 augusti: Eksjö Södra IK arrangerade UDM 12--14 år, Dag 2 i samband med Ränneborgsspelen. Kontrollant här var Mikael Johansson, Oskarshamn. Hans betyg: Bra arrangemang.

Den 26 augusti: DM/VDM/JDM och UDM i Oskarshamn. Kontrollant var Tommy Ursby och han rapporterade: Man tog i bruk en ny Omegakamera som man inte behärskade helt. Det blev därför en del manuella tider. Längdhoppsbanan var ej fullt duglig efter omläggningen av banorna. Tidsprogrammet blev långdraget. Vädret var bra, förutom en åskskur som kom och störde.

Den 9 september, HIK-Kampen på Råslätt. Här arrangerade man DM och VDM på 5000m. De många veteranloppen gjorde att DM-arrangemanget tog 2 timmar. Kontrollant här var: Jan Svensson, Huskvarna.

Samma datum, den 9 september arrangerade man i Skruv Mångkamps-DM. Peter Fritz, Nässjö var kontrollant. Han meddelade att Skruvs IF gjorde ett mycket bra arrangemang. Prisutdelningen gick snabbt. Det var få deltagare i de äldsta klasserna.

§   11.            Ungdomskommittén: Zanne Bogeman

Zanne rapporterade  från Nordeamästerskapen för 13--14 åringar, dvs Götalands-mästerskapen, i Villstad. "Svenskan" sponsrar numera dessa tävlingar med priser. Götalandsregionen delade denna gång ut plaketter enbart till segrarna i varje gren. Ledare för ungdomarna från Småland var Mikael Johansson, Christer Persson och Anders Nykvist. Zanne meddelade vidare att arrangemanget var bra och allt flöt bra. Övernattningarna fungerade. Antal deltagande ungdomar var 403.

§   12.            Utbildningskommittén: Arne Olsson

Arne rapporterade att ekonomin är under kontroll. Kurser har man inte haft sedan april månad. Höstens kurser finns på hemsidan. En starter- och eltidskurs är planderad att anordnas den 25 november i Växjö. Sista anmälningsdag är den 15 november. Arne uppmanar alla intresserade att anmäla deltagare till denna kurs. Om det inte kommer till stånd någon kurs då, så kommer det sannolikt att dröja innan nästa gång.

§   13.            Hemsidan

Enligt mötet så fungerar hemsidan hyfsat.

§   14.            Anläggningskommittén: Tommy Ursby

Tommy rapporterade att Råslätts anläggning skall läggas om. Man har tillsammans med Ann Axelsson arrangerat ett möte med "Kommunen Fritid". Kostnadsförslag skall läggas.

§   15.            Statistikkommittén: Kettie Gustavsson

Kettie var ej närvarande idag, men genom Herbert lät hon meddela att man behöver nya poängtabeller. De gamla stämmer inte längre när man skall räkna poäng vid mångkamperna. Statistiken löper annars på som vanligt.

§   16.            Finanskommittén: Hans Fagher

Hans Fagher gick igenom budgeten post för post gentemot utfallet. Som läget är för dagen står utfallet på plus 40000,-.

§   17.            Veterankommittén: Ronny Krönvall

Ronny meddelar att Veterancupen är klar: 1. Växjö LK. 2. Oskarshamns SK. 3. Anderstorps OK. Vidare meddelade han att Wärnamo SK kommer att få arrangera Veteran-SM nästa år, den 17--19 augusti 2007.

§   18.            Information/Kommunikation

Mötet var överens om att allt fungerar och inget saknas.

§   19.            KP: Herbert Jobäcker

Under denna punkt fanns inget att ändra på.

§   20.            Övriga frågor

Bestämdes att nästa styrelsemöte skall äga rum den 10--11 november i samband med ledardagarna i Kalmar.

§   21.            Mötets avslutning

Ordf Hans Fagher tackade familjen Ursby för värdskapet för mötet och övrigt visat intresse, samt förklarade detta möte avslutat. Klockan var då 21.00. Så tidigt brukar vi inte kunna avsluta.

Vid protokollet, dag som ovan

 

Ove Davidsson                                                        Hans Fagher, Ordförande
prot.sekr                                                                    Justeras