Startsida

  Organisation

  Föreningar

  Tävlingar

  Statistik

  Rekord

  Priser

  Utmärkelser

  Arkiv

  Historik

  Gästbok

  Länkar

 

SMÅLANDS

FRIIDROTTSFÖRBUND 

STATISTIK

Årsbästalistor 2007 och framåt:
www.friidrottsstatistik.se/smfif

Tidigare år:
Seniorer (M / K) samt ungdom 14-19 år
Ungdom P/F 13 och 12
Yngre ungdom P/F 11 och 10
Veteraner (Arena)
Marathon och Halvmarathon (Sen & Vet)

   

10-bästa genom tiderna
Män och Kvinnor

Smålandsrekordens utveckling

Veteranrekord
M ute | K ute | M inne | K inne

Veterantopplistor
M ute | K ute | M inne | K inne
Ansvarig utgivare | Bildsida

Poängjakten

SM-poäng historik


Alla statistikförares adresser och vilka klasser de för finns i vår "Minneslista för resultatlistor".

SMÅLANDS-BÄSTA
Smålands Friidrottsförbunds tryckta årsbästastatistik "Smålands-Bästa" med årlig utgivning ända sen 1973 går att beställa för 35kr/st (senaste) eller 25kr/st (tidigare årgångar), eventuellt porto tillkommer.


ATT KOMMA IHÅG NÄR DET GÄLLER RESULTATLISTOR
Resultatlistor från alla tävlingar (inomhus- och utomhus) samt mästerskapstävlingar i terräng och på väg skall alltid tillsändas SFIF, deltagande föreningar och berörda distrikt samt Smålands statistikförare, oavsett om den läggs ut på arrangörs hemsida. Man kan skicka resultatlistan per e-post, fax eller vanlig post. Adresser till de som skall ha listor.

Eftersom vi lägger ut statistik här på hemsidan bör ju den vara så aktuell som möjligt. Vid KM o.dy, samla inte ihop flera listor utan sänd efter varje tävling. Om ni först skickar en preliminär lista och senare ett original, markera eventuella rättelser så att vi inte behöver gå igenom hela listan en gång till.

I alla resultatlistor måste följande saker finnas angivna:
Tävlingsplats, datum, arrangör, tävlingsledare, vindörhållanden, samtliga resultat (inkl försök etc), födelseår på deltagare (kräv uppgift vid anmälan), redskapsvikt och häckhöjd vid berörda grenar. Går tävlingen under två dagar skall det framgå vilken dag resp gren har gått. I längre lopp måste även 1/10-delar vara utsatta.

Blanda inte klasser och grenar, utan börja listan med äldsta klassen, tex Män, P19 osv ner till P10 och därefter Kvinnor, F19 osv. Börja med de kortaste löpningarna (100m, 200m osv) och sedan häckloppen. Därefter höjd, stav, längd, tresteg, kula, diskus, slägga, spjut. Vi vill ha vindangivelse, annars hamnar de "under strecket" som okänd vind. I häcklopp skall häckhöjd vara angivet samt vikter i kastgrenarna.

Det är även mycket tacknämligt om föreningar eller aktiva själva meddelar oss då de varit ute och tävlat på mindre tävlingar i andra distrikt eller i utlandet. På så vis medverkar ni till att vi erhåller resultatlista och får en så rätt och riktig statistik som möjligt.


Smålands Friidrottsförbund har i många år fört statistik över uppnådda resultat, i arkivet finns statistik from 1941 som är framtagen på olika sätt. I början genom sammanställningar gjorda av de som jobbade inom Smålands IF:s sektion för friidrott (innan Smålands FIF bildades 1955) och även genom privat statistik gjord av Einar Gyllåker, som hämtade sitt material från dagstidningar. I dessa tidigare förteckningar finns inte antecknat medvind o.d.

1955 tom 1969 är statistiken gjord efter att klubbarna fick rapportera in sina resultat till förbundet. 1971 kom namnet "Smålands-Bästa", innan hette det helt enkelt statstik. Särskild ungdomsstatistik fördes ej innan 1960 då den första ungdomsstatisiken kom till genom dåvarande ungdomsansvarige Herbert Johansson (Jobäcker). Ej heller i dessa förteckningar finns angivet medvind osv.

1973 kom den första "Smålands-Bästa" med årsstatistiken i ett häfte och 1975 började medvind att noteras. Liksom andra publikationer finns Smålands-Bästa från tidiga år att beställa av föreningar som kanske vill sammanställa klubbstatistik och klubbrekord, läs mer här.

Efter hand, när man kunnat konstatera felaktigheter och brister så har rättelser och kompletteringar gjort i förbundets originalex. Vi har gjort en förteckning över de rättelser och kompletteringar som gjorts genom åren och är du intresserad av denna kan du hämta hem den här.


SPECIALSTATISTIK
Gösta och Kettie Gustavsson har gjort flera sammanställningar vad gäller småländsk statistik som går att beställa direkt av dem via e-post eller tel/fax: 0478 - 202 51.

100-Bästa genom tiderna är en statistik för Män och Kvinnor med de 100 bästa resultaten. Det finns för den aktive hans eller hennes födelsedatum och förening som representerades vid resultatets nående samt plats och datum. Böckerna, en för Män och en för Kvinnor, kostar 50kr/st.

50-bästa inomhus genom tiderna är samma som ovan, fast inomhus och där både män och kvinnor ingår i utgåvan som kostar 50kr.

DM-medaljörer genom åren omfattar samtliga DM-medaljörer genom åren, Män, Kvinnor, Juniorer Män, samt hur många guld/silver/brons respektive klubb har tagit inom varje kategori. Uppdateras inte längre i pappersversion sen 2010, men några äldre utgåvor finns kvar.

Smålandsrekordens utveckling, här kan man se rekordutvecklingen för Män och Kvinnor genom åren. Här finns också en del kommentarer av Gösta och Kettie då det funnits en del konstiga regler, bla fanns förr en regel att Smålandsrekord endast kunde noteras på tävlingar inom distriktet. Denna statistik är kostnadsfri och finns här.