Startsida

   Organisation

   Föreningar

   Tävlingar

 Utbildning/läger

   Statistik

   Rekord

   Priser

   Utmärkelser

 Veteranhemsida

   Arkiv

   Historik

   Länkar

 

ÖSTSVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET

Bildades 1 jan 2022 när Småland, Blekinge och Östergötlands FIF gick samman.
Detta är egentligen Smålands FIFs gamla hemsida, som fortsätter användas tillfälligt under
2022 medan en ny gemensam distriktshemsida byggs upp. Tidsplanen för nya hemsidan blev
förskjuten av RF:s beslut att upphöra med IdrottOnline-hemsidor till årsskiftet 2022/2023.

ORGANISATION

Styrelse mm    Kommittéer    Tränare    Domare    Funktionärer   


Verksamhetsplan 2022 >>
Stadgar Östsvenska FIF >>

Äldre material för Smålands FIF:
SmFIF:s stadgar t.o.m. 2021-12-31
Aktivitetskalender 2021 >>
Vad är och gör Smålands Friidrottsförbund >>
Arbetsbeskrivning UC Småland Blekinge >>

STYRELSEN - styrelsen@smfif.se
         

Ordförande, AU

Lars Molin
Villa Albertsberg, Idrottsv. 36
374 30 KARLSHAMN
Tel. 0735-40 12 45
ordforande.ostsvenska@
friidrott.se

 

Vice ordförande, AU

Ulrika Pizzeghello
Ör Geboda, 342 64 ÖR
Tel. 0703-78 36 20
ulrika.pizzeghello@smfif.se

         

Ledamot

Marina Karlsson
Bäverstigen 35
571 42 NÄSSJÖ
Tel. 073-843 09 25
minan79@hotmail.com

 

Ledamot

Peter Håkansson
Valsverkaregatan 15
591 62 MOTALA
Tel. 070-22 48 167
pinnen61@telia.com

         

Ungdomsansvarig

Carl Hedin
Emil Lindells Väg 18B
352 57 VÄXJÖ
Tel. 072-517 77 71
carl.hedin@friidrott.se

 

Ledamot

Linda Kjellberg
IF Udd, Karlshamn
linda.kjellberg@ifudd.se

         
Ledamot

Stefan Mattsson

Saltkråkevägen 9
393 63 KALMAR
Tel. 070-336 61 22
stefan.mattsson@mail.se
 

Veteranansvarig

Ronny Krönvall
Svartkråkevägen 15
331 42  VÄRNAMO
Tel. 070-64 70 921
ronny.kronvall@vmomail.se

         

Ledamot

Monica Randström
Klockrike Lövingsborg 418
591 78 KLOCKRIKE
Tel. 073-692 20 29
tranaransvarig@lgif.se

     
         
PERSONAL (Får också mail skickade till styrelsen@smfif.se)
         

Verksamhetsansvarig
80 %
Arbetsbeskrivning >>

Emma Ahlstrand
Virdavägen 17
352 73 VÄXJÖ
Tel. 0735-09 16 43
emma.ostsvenska@friidrott.se

 

Kanslist, Kassör, AU,
Webbansv. Sekr. 50 %
Arbetsbeskrivning >>

Markus Andersson
Kungshallsvägen 10 lgh 1202
382 43 NYBRO
Tel. 0733-68 84 60
markus.ostsvenska@friidrott.se

         

Utbildningssamordnare
25 %
Arbetsbeskrivning >>

Ingela Nilsson
Evedalsvägen 94
352 42 VÄXJÖ
Tel. 070-349 92 77
ingelanilsson56@hotmail.com

     
         
         
REVISORER
         

Revisor
Arbetsbeskrivning >>

Leif Karlsson
Sävrarp
330 17 RYDAHOLM
Tel. 0472-202 21
Mob. 070-9999 121
lkkvry@gmail.com

 

Revisor suppleant

Arne Lundblad
Lidvägen 10
352 49 VÄXJÖ
0470-654 71
Mob. 070-284 77 83
lundblad.arne@telia.com

         
         
VALBEREDNING | Arbetsbeskrivning >>
         

Sammankallande

Anders Petersson
Växjö Löparklubb

Tel. 070-867 86 24
fotografanderspe@gmail.com

 

Per Falkman
Wärnamo SK
per.falkman53@gmail.com

         
Fredrik Nordenberg
Linköpings GIF
Tel. 070-384 32 00
ordf@lgif.se
  Freja Andersdotter
KA2 IF

Tel. 070-832 36 71
freja.andersdotter@friidrott.se
         

OMBUD Gentemot Svenska Friidrottsförbundet (SF)

         

Tävlingsombud (TO)
Statistikombud (SO)
Kanslipersonal (KP)

Markus Andersson
Kungshallsvägen 10 lgh 1202
382 43 NYBRO
Tel. 0733-68 84 60
markus.andersson@smfif.se

 

Utbildningsansvarig (UA)

Ingela Nilsson
Evedalsvägen 94
352 42 VÄXJÖ
Tel. 0470-627 40
Mob. 070-349 92 77
ingelanilsson56@hotmail.com

         

Ungdomsombud (UO)

Carl Hedin
Emil Lindells Väg 18B
352 57 VÄXJÖ
Tel. 072-517 77 71
carl.hedin@friidrott.se

 

Veteranombud (VO)

Ronny Krönvall
Svartkråkevägen 15
331 42  VÄRNAMO
Tel. 070-64 70 921
ronny.kronvall@vmomail.se

         
         

OMBUD Gentemot RF-SISU Småland

         

Utbildningsledare

Ingela Nilsson
Evedalsvägen 94
352 42 VÄXJÖ
Tel. 0470-627 40
Mob. 070-349 92 77
ingelanilsson56@hotmail.com

 

Ungdomsledare

Carl Hedin
Emil Lindells Väg 18B
352 57 VÄXJÖ
Tel. 072-517 77 71
carl.hedin@friidrott.se