Startsida

  Organisation

  Föreningar

  Tävlingar

  Statistik

  Rekord

  Priser

  Utmärkelser

  Arkiv

  Historik

  Gästbok

  Länkar

 

SMÅLANDS

FRIIDROTTSFÖRBUND 

TÄVLINGAR

Program    Resultat    Minneslista    PM om DM

Resultatbörs-DM    SM-medaljörer    I blågul dräkt    Regler


PM OM DM

Mästerskap för Smålands distrikt arrangeras varje år.
Mästerskapen indelas i: 1."OFFICIELLA DM" (Där RF:s DM-tecken utdelas till segrare och i: 2. "INOFFICIELLA DM" (Där Smålands FIF:s fastställda DM-tecken utdelas till segrare.)
Förkortningar vid distriktsmästerskap: DM=senior, JDM= junior-DM,
UDM=ungdoms-DM, VDM=veteran-DM och IDM=inomhus-DM. M=män, K=kvinnor, P=pojkar, F=flickor.

UTLYSNING/INBJUDAN
Arrangerande förening skall sända skriftlig inbjudan cirka en månad innan tävlingsdagen, till Föreningar klassade såsom AKTIVA A och vid terräng-DM, 10.000 meter, 5.000 meter kvinnor, maraton och halvmaraton även till föreningar klassade såsom AKTIVA B.
Inbjudan skall “för kännedom” även sändas till Smålands FIF och Tävlingskommitténs ordf.
Om DM är inlagt i annan tävling ska DM-status ändå framgå tydligt.

ANMÄLAN
till DM-tävling skall göras skriftligt och vara arrangör tillhanda senast tio dagar före tävlingsdagen. Dock skall anmälan som är poststämplad minst elva dagar före tävlingsdag godkännas. EFTERANMÄLAN mot dubbel avgift, kan godkännas av arrangören. När DM är inlagt i annan tävling behövs ingen särskild anmälan "till DM" utan arrangören ska automatiskt inkludera alla tävlande som representerar en SmFIF-ansluten klubb i DM.

PRISER
Vid off DM: RF:s mästerskapstecken till segrare, Smålands FIF:s silver- resp. bronsmedalj till tvåa och trea.
Vid inoff DM: UDM = Smålands FIF:s medalj i guld, silver och brons till segrare, resp. tvåa och trea. VDM=Smålands FIF:s medalj i guld, silver och brons till segrare resp. tvåa och trea.
DM/UDM FÖR KLUBBLAG: Smålands FIF spec. medalj i guld, silver och brons till samtliga deltagare finaldagen till resp. 1a, 2a och 3e lag.
Vid lagmästerskap (Stafetter och lagtävling i terräng) - skall tecken tilldelas även föreningen.
Arrangör står för alla kostnader i samband med DM-tävling, alltså även priser. Undantag för DM/UDM för klubblag, Stafett-DM och Mångkamps-DM där Smålands FIF står för medaljkostnaden.
OBS: Om DM-arr. gått med förlust kan ekonomiskt bidrag sökas hos Smålands FIF enligt styrelsebeslut. Om man redan i förväg förväntar sig en ekonomisk förlust skall man dock informera SmFIF om det innan man tar på sig ett DM-arrangemang.

ANMÄLNINGSAVGIFTER
Gäller rena DM-arrangemang. När DM är inlagt i annan tävling gäller tävlingens ordinarie avgift. Tidigare fanns en möjlighet att "bara delta i DM" till lägre avgift, men det gäller inte lägre. Arrangör av ett rent DM-arrangemang äger rätt att uttaga följande anmälningsavgifter:

Arena, inom- och utomhus (utom 10.000 m)
18 år o äldre: 80 kr
15-17 år:       60 kr
12-14 år:       40 kr
Arena 10.000 m, Terräng
18 år o äldre: 100 kr
17 år o yngre: 60 kr
Hel- o halvmarathon
Alltid inlagt i annan tävling = arrangemangets ordinarie avgift gäller.
Stafetter
18 år o äldre för lag: 200 kr
17 år o yngre:         150 kr
Mångkamp
18 år o äldre: 200 kr
17 år o yngre: 150 kr
Klubblag
DM 600 kr per lag (till arrangör)
UDM 250 kr per lag (till Smålands FIF, som fördelar ut 125kr/lag till arrangörerna av match 1+2)

Efteranmälan 2 ggr. ordinarie avgiften.

ANTAL ANMÄLDA/STARTANDE FÖR ATT DM-TECKEN SKALL UTDELAS
Vid de officiella DM-en, där RF-tecknet utdelas måste minst två tävlande starta för att RF-tecknet skall kunna delas ut. Vid endast en start blir man off. distriktsmästare men tilldelas Smålands FIFs guldmedalj istället för RF-tecknet. Beakta detta!
Vid de inofficiella DM-en som fastställts av Smålands FIF gäller följande:
Anm. P.g.a. att man numera kan efteranmäla sig har det tidigare att tävling skall avlysas vid en anmälan borttagits.
Vid UDM/VDM, behöver endast en vara anmäld eller komma till start i resp. åldersklass för att mästerskapstecken skall utdelas. Ingen flyttning till lägre åldersklass skall förekomma i VDM.

RESULTATLISTA
Efter hållen mästerskapstävling skall arrangör upprätta fullständig resultatlista. Resultatlista skall utsändas till berörda. (Ett ex. till: Svenska FIF, Statistikkommittén, Smålands FIF kansli, Smålands FIF:s statistikförare och till deltagande föreningar).
Kan sändas per fax och e-post (Dock räcker inte att resultatlista endast utlägges på arrangörs hemsida).
Se Minneslista för resultatlistor.

Anm. Var noga med att födelseårtal skall anges på deltagarna - helst även i terräng-DM! Det senare för att man skall se att deltagare hamnat i rätt åldersklass.
Vid maraton/halvmaraton skall födelseår anges. Vid DM/VDM inlagt i annan tävling kan lämpligen placering vid DM sättas i kolumner för seniorer och olika veteranklasser efter namn, klubb och tid, så behöver inte namnet upprepas mer än en gång. Vid DM-tävling uträknas och publiceras även poäng.

TÄVLINGSJURY och SMÅLANDS FIF:s REPRESENTANT
Om Smålands FIF utsett representant för förbundet vid DM-tävling, skall denne ingå i utsedd tävlingsjury. Denne skall erhålla tävlingsinbjudan personligt till DM-tävlingen och ev. i förväg utsänt tidsprogram.

UTLÄNDSK MEDBORGARE
Vi har inga begränsande regler för att få tävla på Smålands DM, mer än att man representerar en förening ansluten till Smålands Friidrottsförbund.

Detta innebär mildare regler jämfört med vad som står i regelboken, där det ställs vissa krav på ej svenska medborgare om att vara folkbokförd i Sverige, huvudsakligen vistas här och inte delta på hemnationens mästerskap samma kalenderår. Tävlingsstillstånd ska sökas hos Svenska Friidrottsförbundet och det finns två nivåer, en för vanliga tävlingar och en striktare nivå för mästerskap. Den aktives ålder påverkar också, där lägre krav gäller om man fyller max 17 år under året.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER
I övrigt gäller Svenska Fri-Idrottsförbundets TÄVLINGSREGLER I FRI-IDROTT beträffande representation vid DM m.m. Se även FRIIDROTTSBOKEN.


DM OCH UDM FÖR KLUBBLAG

Varje lag ställer upp med en deltagare per gren induviduellt. Ett lag måste bestå av minst tre deltagare. I män och kvinnor får alla åldersklasser deltaga. Vid UDM skall deltagande lag vara beredda att hjälpa till med funktionärer om arrangören ber om det.

Varje deltagare äger rätt att deltaga i två grenar plus stafett i samtliga åldersgrupper.

I UDM får deltagare gå upp i högre åldersklass ifall man vill fylla ut ett äldre lag. Deltagare får dock inte byta lag eller åldersklass i andra kvalmatcher i förhållande till den första.

Poängberäkning: Efter antalet deltagande lag matchdagen. (Alltså inte efter anmälda eller ex.vis. i första matchen deltagande lag) vid 6 lag = 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Fyra försök vid UDM för klubblag i längd och tresteg samt i samtliga kast.

Skulle vid match lag stanna på samma poäng, avgör antal grensegrar, därefter plac. i avslutande stafetten.

Arrangör sänder inbjudan till deltagande klubbar i god tid och inbjudna lag har skyldighet lämna laguppställning senast 2 dagar innan match.
Det är ett önskemål att tidsprogram angives i inbjudan till match i DM/UDM klubblag!

Strykningsavgift UDM: Anmält lag som ej kommer till start debiteras en strykningsavgift på 250 kr.


ALLMÄNNA REGLER VID DM, JDM
Vid DM 5000m, 10000m, mångkamp, hel- och halvmarathon, terräng, inomhus seniorer "räknas dubbelt", dvs man kan placera sig  i seniorer och egen åldersklass för samma prestation. Kastredskap, häckhöjder etc skall vid DM-tävlingar vara de nationellt gällande vid SM etc.

POÄNGTÄVLING VID DM
Vid samtliga DM, JDM, UDM och VDM bör arrangör göra en inoff. poängberäkning (Medaljpoäng 3, 2, 1, eller poäng till Eric Wall) för att få fram klubbarnas poäng. Skall publiceras i den officiella resultatlistan. Gäller även vid stafetter och lagtävling i terränglöpning.