Startsida

   Organisation

   Föreningar

   Tävlingar

 Utbildning/läger

   Statistik

   Rekord

   Priser

   Utmärkelser

 Veteranhemsida

   Arkiv

   Historik

   Länkar

 

ÖSTSVENSKA

FRIIDROTTSFÖRBUNDET 

MÖTESPROTOKOLL

Här finns protokoll/anteckningar från Östsvenska/Smålands FIFs möten.

2022    
Jan 8 Styr.möte VP 2022 Växjö
Feb 15 Styrelsemöte Teams
Feb 26 Veterankommittémöte Växjö
Feb 26 SDF-årsmöte Växjö + Teams
Mars 3 Konstituernade styr.m. Teams
Mars 24 Styrelsemöte Teams
Apr 21 Tävlingskommittémöte Teams
Maj 5 Styrelsemöte Teams
Juni 7 Utbildningskommittémöte Teams
Juni 15 Styrelsemöte Teams
Juli 7 Tävlingskommittémöte Teams
Aug 10 Styrelsemöte Teams
Aug 30 Utbildningskommittémöte Teams
Sep 15 Styrelsemöte Teams
Okt 4 Tävlingskommittémöte Teams
Okt 15 Styrelsemöte Jönköping
Okt 15 Veterankommittémöte Jönköping
Okt 15-16 Höstmöte Jönköping
Okt 16 Styrelsemöte Jönköping
Nov 22 Styrelsemöte Teams
Dec 14 Styrelsemöte Teams
     
2021    
Jan 8 Styr.möte VP 2021 MS Teams
Jan 19 Styrelsemöte MS Teams
Feb 4 Östsvenska, arbetsgrupp MS Teams
Feb 23 Styrelsemöte MS Teams
Mar 2 UC-styrgruppsmöte MS Teams
Mar 2 Ungdomskommittémöte MS Teams
Mar 6 SDF-årsmöte MS Teams
Mar 9 Konstituernade styr.m. MS Teams
Mar 20 Styrelsemöte MS Teams
Maj 11 Styrelsemöte MS Teams
Maj 20 Östsvenska, arbetsgrupp MS Teams
Juni 8 UC-styr / Östsvenska utb MS Teams
Juni 17 Östsvenska, arbetsgrupp MS Teams
Juni 21 Styrelsemöte MS Teams
Aug 10 Östsvenska utb.kom. MS Teams
Aug 24 Styrelsemöte MS Teams
Sep 1 Östsvenska, arbetsgrupp MS Teams
Sep 8 Östsvenska tävl.kom. MS Teams
Sep 21 Styrelsemöte MS Teams
Sep 29 Östsvenska, arbetsgrupp MS Teams
Okt 5 Östsvenska utb.kom. MS Teams
Okt 6 Östsvenska tävl.kom. MS Teams
Okt 30 Styrelsemöte Värnamo
Okt 30-31 Höstmöte Värnamo
Okt 31 Extra årsmöte Värnamo
Dec 6 Östsv. tävl.kom. DM-22 MS Teams
Dec 7 Styrelsemöte MS Teams
     
2020    
Jan 14 Styr.möte VP 2020 Växjö
Feb 13-16 Extra styrelsemöte E-post
Feb 18 Styrelsemöte Telefon
Feb 26 Ungdomskommittémöte Telefon
Mar 3 UC-styrgruppsmöte Växjö
Mar 20 Styrelsemöte Växjö
Mar 21 SDF-årsmöte Växjö
Mar 21 Konstituernade styr.m. Växjö
Apr 21 Styrelsemöte Telefon
Maj 25 UC-styrgruppsmöte Google Meets
Maj 26 Styrelsemöte MS Teams
Jun 4 UC-möte Google Meets
Juni 30 Styrelsemöte Google Meets
Aug 11 UC-styrgruppsmöte Växjö/G. Meets
Aug 11 Styrelsemöte Google Meets
Sep 15 Styrelsemöte Google Meets
Okt 20 Styrelsemöte Google Meets
Nov 10 UC-styrgruppsmöte MS Teams
Nov 14 Styrelsemöte MS Teams
Nov 14 Höstmöte MS Teams
Nov 16 Veterankom.möte MS Teams
Nov 17 Styr.möte, disciplinärende MS Teams
Dec 4 Östsvenska FIF, kick off MS Teams
Dec 15 Styrelsemöte MS Teams
     
2019    
Jan 8 UC-styrgruppsmöte Växjö
Jan 15 Styr.möte VP 2019 Växjö
Feb 12 Styrelsemöte Telefon
Feb 17-19 Extra styrelsemöte Mail
Mar 5 UC-styrgruppsmöte Växjö
Mar 8 Styrelsemöte Växjö
Mar 9 Veterankom.möte Växjö
Mar 9 SDF-årsmöte Växjö
Mar 9 Konstituernade styr.m. Växjö
Mar 10-18 Extra styrelsemöte Mail
Apr 23 Styrelsemöte Telefon
Maj 22 Styrelsemöte Telefon
Juni 11 UC-styrgruppsmöte Växjö
Juni 26 Styrelsemöte Telefon
Juli 6 Veterankom.möte Högby
Aug 14 Styrelsemöte Telefon
Sep 3 UC-styrgruppsmöte Växjö
Sep 25 Styrelsemöte Telefon
Okt 11 Styrelsemöte Växjö
Okt 11-12 Styr.möte, strategi/framtid Växjö
Okt 19-21 Styrelsemöte E-post
Nov 8 Styrelsemöte Växjö
Nov 9 Veterankom.möte Växjö
Nov 9 Höstmöte Växjö
Dec 11 Styrelsemöte Telefon
Dec 17 UC-styrgruppsmöte Växjö
     
2018    
Jan 16 Styr.möte VP 2018 Växjö
Feb 23 Styrelsemöte Växjö
Feb 24 Veterankom.möte Växjö
Feb 24 SDF-årsmöte Växjö
Feb 24 Konstituernade styr.m. Växjö
Mars 20 Styrelsemöte Telefon
Apr 24 Styrelsemöte Telefon
Maj 29 Styrelsemöte Telefon
Juni 26 Styrelsemöte Växjö
Aug 7 Styrelsemöte Telefon
Sep 11 Styrelsemöte Telefon
Okt 19 Styrelsemöte Växjö
Okt 20 Veterankom.möte Växjö
Okt 20 Höstmöte Växjö
Nov 27 Styrelsemöte Telefon
Dec 17 UC-styrgruppsmöte Växjö
     
2017    
Jan 12 Styr.möte + VP + styrkort Växjö
Jan 25 Ungdomskom.möte Telefon
Feb 16 Styrelsemöte Telefon
Mars 10 Styrelsemöte Växjö
Mars 11 SDF-årsmöte Växjö
Mars 11 Konstituernade styr.m. Växjö
Mars 15 Ungdomskom.möte Telefon
Apr 6 Styrelsemöte Telefon
Maj 9 Styrelsemöte Telefon
Maj 10 Ungdomskom.möte Telefon
Juni 22 Styrelsemöte Telefon
Juni 26 Ungdomskom.möte Telefon
Aug 17 Styrelsemöte Telefon
Sep 21 Styrelsemöte Telefon
Okt 19 Styrelsemöte Telefon
Okt 20 Styrelsemöte Växjö
Okt 21 Veterankom.möte Växjö
Okt 21 Höstmöte Växjö
Nov 21 Styrelsemöte Telefon
Dec 19 Styrelsemöte Telefon
     
2016    
Jan 12 Styrelsemöte Växjö
Jan 12 Verksamhetsplan 2016 Växjö
Feb 13 Ungdomskom.möte Växjö
Feb 26 Styrelsemöte Växjö
Feb 27 SDF-årsmöte Växjö
Feb 27 Konstituernade styr.m. Växjö
Mar 29 Styrelsemöte Telefon
Apr 23 Styrelsemöte Markaryd
Apr 23-24 Extra möte, vision, m.m. Markaryd
Juni 2 Styrelsemöte Telefon
Jun26-1/7 Styrelsemöte E-post
Aug 4 Styrelsemöte Telefon
Sep 8 Styrelsemöte Telefon
Okt 14 Styrelsemöte Växjö
Okt 15 Veterankommittémöte Växjö
Okt 15 Höstmöte Växjö
Nov 24 Styrelsemöte Telefon
     
2015    
Jan 15 Styrelsemöte Telefon
Feb 24 Styrelsemöte Telefon
Feb 28 Ungd.kom planmöte GM Växjö
Mar 21 Styrelsemöte Växjö
Mar 22 SDF-årsmöte Växjö
Mar 22 Konstituernade styr.m. Växjö
Mar 22 Veterankommittémöte Växjö
Mar 29 Ungd.kom utvärdering GM Växjö
Apr 28 Styrelsemöte Telefon
Maj 28 Styrelsemöte Telefon
Juni 27 Veterankommittémöte Tranås
Juli 2 Styrelsemöte Telefon
Aug 13 Styrelsemöte Telefon
Sep 24 Styrelsemöte Telefon
Okt 22 Styrelsemöte Telefon
Nov 19 Styrelsemöte Telefon
Dec 4 Styrelsemöte Växjö
Dec 5 Höstmöte Växjö
     
2014    
Jan 5 Styrelsemöte ekonomi Växjö
Feb 10 Styrelsemöte Webb/hemifrån
Mar 1 Styrelsemöte Vrigstad
Mar 2 SDF-årsmöte Vrigstad
Mar 2 Konstituernade styr.m. Vrigstad
Mar 2 Veterankommittémöte Vrigstad
Apr 28 Styrelsemöte Växjö
Jun 11 Styrelsemöte Telefon
Aug 2 Veterankommittémöte Nässjö
Aug 7 Styrelsemöte Telefon
Sep 27 Styrelsemöte Växjö
Sep 27 Träningsläger styrelsen Växjö
Nov 5 Styrelsemöte Telefon
     
2013    
Jan 13 Styrelsemöte Växjö
Mar 8 Styrelsemöte Värnamo
Mar 9 SDF-årsmöte Värnamo
Mar 9 Konstituernade styr.m. Värnamo
Mar 9 Veterankommittémöte Värnamo
Apr 23 Styrelsemöte Vetlanda
Maj 27 Projektgruppsmöte Växjö
Jun 8 Veterankommittémöte Oskarshamn
Jun 12 Styrelsemöte Vetlanda
Jun 27 Projektgruppsmöte Växjö
Jul 25 Styrelsemöte Webb/hemifrån
Aug 5 Styrelsemöte UC-fokus Vetlanda
Sep 28 Tävlingskommittémöte Växjö
Okt 12 Styrelsemöte Nässjö
Okt 20 UC/Ledarträff Växjö
Okt 20 Veterankommittémöte Växjö
     
2012    
Jan 25 Styrelsemöte Växjö
Mar 2 Styrelsemöte Åseda
Mar 3 SDF-årsmöte Åseda
Mar 3 Konstituernade styr.m. Åseda
Mar 3 Veterankommittémöte Åseda
Maj 7 Styrelsemöte Växjö
Sep 4 Styrelsemöte Växjö
Sep 8 Veterankommittémöte Växjö
Okt 26 Styrelsemöte Växjö
Okt 27 UC/Ledarträff Växjö
Okt 27 Veterankommittémöte Växjö
     
2011    
Jan 23 Styrelsemöte Växjö
Mar 4 Styrelsemöte Alvesta
Mar 5 SDF-årsmöte Alvesta
Mar 5 Konstituernade styr.m. Alvesta
Apr 14 Styrelsemöte Växjö
Maj 28 Styrelsemöte Kalmar
Jun 18 Veteran-möte Tranås
Sep 14 Styrelsemöte Växjö
Okt 28 Styrelsemöte Växjö
Okt 29 UC/Ledarträff Växjö
Dec 7 Styrelsemöte, ekonomi Växjö
     
2010    
Jan 21 UC-styrgruppsmöte Växjö
Jan 21 Styrelsemöte Växjö
Mar 5 UC-styrgruppsmöte Sävsjö
Mar 5 Styrelsemöte Sävsjö
Mar 6 SDF-årsmöte Sävsjö
Mar 6 Konstituernade styr.m. Sävsjö
Jun 4 Styrelsemöte Vetlanda
Jun 28 UC-styrgruppsmöte Växjö
Sep 16 UC-styrgruppsmöte Växjö
Sep 16 Styrelsemöte Växjö
Okt 23 UC-styrgruppsmöte Växjö
Okt 23 Styrelsemöte Växjö
Okt 30 UC/Ledarträff Växjö
     
2009    
Feb 1 Styrelsemöte Växjö
Mar 13 Styrelsemöte Hultsfred
Mar 14 SDF-årsmöte Hultsfred
Mar 14 Konstituernade styr.m. Hultsfred
Mar 14 Veteran-möte Hultsfred
Maj 26 Styrelsemöte Vrigstad
Jun 14 Veteran-möte Tranås
Okt 3 Styrelsemöte Vrigstad
Okt 30 Veteran-möte Vrigstad
Okt 30 UC-styrgruppsmöte Vrigstad
Okt 30 Styrelsemöte Vrigstad
Okt 31 UC/Ledarträff Vrigstad
     
2008    
Jan 2 Styrelsemöte
Telefon
Feb 29 Styrelsemöte Ljungby
Mar 1 SDF-årsmöte Ljungby
Mar 1 Konstituernade styr.m. Ljungby
Mar 1 Veteran-möte Ljungby
Jun 11 Styrelsemöte Vetlanda
Jul 13 Veteran-möte Högby
Sep 11 Styrelsemöte Växjö
Okt 17 Veteran-möte Vrigstad
Okt 17-18 Ledarträff/UC-möte Vrigstad
Okt 18 Styrelsemöte Vrigstad
Nov 5 Veteran-möte Tel. & Email
     
2007    
Jan 9 Styrelsemöte Telefon
Mar 2 Styrelsemöte Sävsjö
Mar 3 SDF/Årsmöte Sävsjö
Mar 3 Konstituerande styr.m. Sävsjö
Jun 13 Styresemöte Vetlanda
Jul 19 Styrelsemöte Telefon
Sep 3 Styrelsemöte Växjö
Okt 14 TÄK-möte Värnamo
Nov 7 TÄK-möte Värnamo
Nov 17 Ledarträff Värnamo
Nov 17 Statistik-möte Värnamo
Nov 17 Veteran-möte Värnamo
     
2006    
Feb 17 Styrelsemöte Hultsfred
Feb 18 SDF-årsmöte Hultsfred
Feb 18 Konstituerande styr.m. Hultsfred
Apr 12 Styrelsemöte Lessebo
Jun 28 Styrelsemöte Vetlanda
Sep 13 Styrelsemöte Växjö
Nov 10 Styrelsemöte Nässjö
Nov 10-11 Ledardagarna Kalmar
     
2005    
Jan 28 Jubileumskommittémöte Telefon
Feb 11 Extra styrelsemöte Telefon
Feb 18-19 Styrelsemöte Växjö
Feb 19 Årsmöte (SDF-möte) Växjö
Feb 20 Konstituerande styr.m. Växjö
Apr 17 Styrelsemöte Halltorp, Öland
Jun 27 Styrelsemöte Växjö
Okt 9 Styrelsemöte Växjö
Dec 19 Styrelsemöte Telefon
     
2004    
Jan 25 Styrelsemöte Jönköping
Feb 10 Tel-möte med AU Telefon
Mar 5 Styrelsemöte Växjö
Mar 6 SDF-årsmöte Växjö
Mar 6 Konstituerande styr.m. Växjö
Maj 18 Styrelsemöte Vrigstad
Sep 7 Styrelsemöte Vrigstad
Okt 13 Tel-möte med AU Telefon
Nov 12-13 Ledardagarna Vrigstad
Nov 13 Styrelsemöte Vrigstad
     
2003    
Jan 27 Styrelsemöte Telefon
Feb 14 Styrelsemöte Jönköping
Feb 15 SDF-årsmöte Jönköping
Feb 15 Konstituerande styr.m. Jönköping
Maj 6 Styrelsemöte Växjö
Jul 1 Styrelsemöte Växjö
Okt 8 Styrelsemöte Vetlanda
Nov 7-8 Ledardagarna Ronneby
     
2002    
Jan 19 SDF-årsmöte Hultsfred
Nov 8-9 Ledardagarna Nässjö
     
2001    
Jan 13 SDF-årsmöte Vrigstad
Nov 9-10 Ledardagarna Tingsryd
     
2000    
Jan 15 SDF-årsmöte Växjö
Nov 10-11 Ledardagarna Grimslöv